Preskoči veze navigacije
Дрина 2019

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

РАДИОНИЦА О ГАРАНЦИЈАМА У ЗАЈЕДНИЧКОМ ТРАНЗИТНОМ И ПРЕВОЗНОМ ПОСТУПКУ

 

У Управи царина 4. септембра је одржана Радионица „Гаранције у заједничком превозном и транзитном поступку“ . У организацији TAIEX-а, (Канцеларије Европске уније за размену информација и техничку помоћ) Радионицу  је одржао Босиљко Злопаша, помоћник директора хрватске царине  и експерт за питања процеса приступања заједничком транзиту. Присуствовали су представници Удружења пословних банака, Удружења осигуравајућих компанија, Народне банке Србије, Министарства финасија, Сектора за царинске поступке и процедуре УЦ, Сектора за финансијске, инвестиционе и правне послове, Сектора за информационе и комуникационе технологије, као и представници царинарница.

 

Радионицу је отворио Веселин Милошевић, помоћник директора Управе царина – Сектора за информационе и комуникационе технологије. Он је  подсетио да веома битан сегмент компјутеризованог транзитног поступка у националним оквирима – финансијска подршка, односно систем заједничког обезбеђења веома успешно функционише. Наиме, у Републици Србији, преко 400 пословних субјеката, највише из финансијске сфере  је  у улози гарантoра за национални транзит.   Уочи приступања наше земље Конвенцији о заједничком транзиту, очекује се да један број поменутих субјеката буде спреман  да постане део међународних гарантора.

 

Накнадна контрола - семинар

Основни циљ оваквих радионица је интензивирање информација које је Управа царина до сада давала, пре свега, домаћим финансијским институцијама, банкама, али и другим субјектима, како би размотрили могућност да уђу у систем гарантовања у NCTS, када постанемо део заједничког транзита, нагласио је Милошевић.


Босиљко Злопаша је говорио о хрватским искуствима, као земље која је прошла пут до чланства у ЕУ. С обзиром да и нас очекују исте тешкоће које треба да савладамо у процесу примене NCTS, дате информације су биле веома корисне. У контексту заједничког обезбеђења ради спровођења NCTS-a, oбјашњене су врсте гаранција у Заједничком транзитном поступку, садржај гаранције, њен опозив или укидање, а посебно је било речи о обавези царине према гаранту.


Општа је оцена да су информације и искуство хрватске царинске администрације које је представио овај експерт имале велики значај да присутни лакше препознају сопствени интерес и раде на стварању услова са своје стране како би благовремено били спремни да преузму улогу и гарантора у систему заједничког транзита.  

 

 У даљем процесу стварања услова да и домаће институције преузму улогу гарантора у заједничком транзиту, а што за нас представља основни мотив јер би тиме део прихода од гарантовања у поступцима заједничког транзита припао домаћим привредним друштвима, наставиће се кроз билатералне сусрете и договоре са потенцијалним домаћим (финансијским) институцијама.

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина