Preskoči veze navigacije
Дрина 2019

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

петак, 23. јануар 2015.
TAIEX радионица о царинској сарадњи

 

У амфитеатру Управе царина, 21. и 22. јануара 2015. године одржана је радионица о царинској сарадњи у оквиру Поглавља 24 преговора о чланству у Европској унији, коју је организовала Канцеларија Европске уније за размену информација и техничку помоћ (TAIEX).

 

TAIEX радионица о царинској сарадњи

 

Циљ дводневне радионице било је упознавање учесника са прописима Европске уније који су најважнији за област царинске сарадње: Конвенције Напуљ 2 и некадашње CIS конвенције, а сада под називом Одлука Савета. У циљу разумевања прописа и преношењу искустава о потенцијалним проблемима и потешкоћама у доношењу и примени предметних прописа у Републици Србији, у посети Управи царина били су  Јозеф Фајфер, виши царински експерт за борбу против превара и Томас Турек, виши царински експерт за правна питања, из аустријске царине, као и Петер Хаушилд, заменик начелника Одељења за правну помоћ немачке царине.

 

Учесници радионице били су превасходно царински службеници из Сектора за контролу примене царинских прописа, Сектора за информационе технологије, Одељења за људске ресурсе, Одељења за накнадну котролу, Групе за пројeкте, Сектора за финансијске, инвестиционе и правне послове и Одељења за међународну царинску сарадњу и европске интеграције, а поред њих, присуствовали су и представници Министарства унутрашњих послова, Тужилаштва, Министарства правде и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

 

Радионицу је отворио Огњен Пантелић, помоћник директора у Сектору за контролу примене царинских прописа, који је током излагања упознао учеснике Радионице упознао о томе колико је рад Управе царина усклађен са Конвенцијом Напуљ 2 и Одлуком савета о употреби информационих технологија у царинске сврхе (CIS).

 

Током излагања, помоћник директора је објаснио да се од Управе царина очекује да омогући да ИТ стратегија Управе царина за период 2011-2020. садржи све елементе који су неопходни како би се омогућила примена информационих технологија у царинске сврхе. То се заправо односи на примену CIS конвенције која омогућава приступ и пуњење подацима база на нивоу Европске уније од стране држава чланица и која представља комуникациони систем у коме су садржане информације о фирмама, лицима и транспортним средствима. О ангажовању Управе царине на пољу модернизације Управе царина говорила је и Гордана Џамић Радевић, шеф Групе за пројекте, истичући да ће током реализације IPA пројекта пажња свакако бити посвећена и CIS конвенцији, односно Одлуци савета.

 

Осим тога, од Управе царина се очекује да  повећа истражна овлашћења царинских службеника и  побољша могућност за сарадњу на граници кроз приступ базама података других органа који спроводе законе на граници и на послетку да изради Акциони план за конвенцију Напуљ 2 након приступа ЕУ.

 

Том приликом, Огњен Пантелић је истакао да овлашћења која има Управа царина не одступају од оних која имају колеге из других администрација на нивоу ЕУ и да је циљ да имамо овлашћења која можемо да спроводимо стручно и законито, за која постоје  људски и технички капацитети. Наводећи овлашћења службеника сектора за контролу примене царинских прописа, он је указао на то да српски цариници немају могућност претреса службених просторија и лица без наредбе суда и објаснио да је управо то истражно овлашћење које бисмо тражили изменом Закона о кривичном поступку.

 

Током семинара је за пример посебних облика сарадње одабрана студија случаја контролисане испоруке, а Јозеф Фајфер је приказао како је у пракси изгледао ланац размене информација и конкретних радњи које су предузели  немачки, аустријски и словачки царински и други органи, на основу овлашћења која су предвиђена Конвенцијом Напуљ 2. Детаљно су приказане све мере које су коришћене у циљу  откривања произвођача фалсификованих  цигарета  марке „Марлборо“, међу којима су телефонски надзор, аутомобилско праћење...

 

Употреба информационих технологија омогућила би Управи царина да једног дана  буде у могућности да црпи и доставља податке на централном нивоу ЕУ који се тичу  извршења кривичних дела и тежих царинских прекршја. С друге стране, Конвенција Напуљ 2 регулисала би питања правне помоћи и размене информација између држава чланица. Према тој Конвенцији посебни облици сарадње су и: хитна потера, контролисана испорука, прекогранични надзор, заједнички цариснки истражни тимови и тајне истраге.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина