Preskoči veze navigacije
Дрина 2019

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

петак, 26. септембар 2014.
Семинар : Овлашћени привредни субјект

 

У Управи царина је 23. и 24. септембра одржан Семинар посвећен увођењу овлашћеног привредног субјекта у организацији Канцеларије Европске уније за размену информација и техничку помоћ (TAIEX).

 

 

Семинар ОПС 

 

Предавања су одржали представници чешке царине, Јири Мартиш и Томаш Коцоурек, као и Барбара Грегорич и Селена Раутер Разборшек, из царинске службе Словеније, док су предавању присуствовали и многобројини представници српске царине како из Управе царина тако и из царинарница.

 

У Чешкој се овај концепт примењује од почетка 2008. године, а пре тога су у прелиминарној фази приоритети били формирање радне групе за овај програм, припрема националног законодавства, оснивање пројектног тима и пилот пројекти.

 

На семинару су детаљно приказани процес подношења захтева за овлашћеног привредног субјекта, провере подносиоца захтева на лицу места како би се утврдило да ли су се стекли услови за добијање одређених погодности.

 

Нагласак је стављен на значај идентификовања потенцијалних ризика у царинском пословању привредних субјеката којима је већ одобрено овлашћење. С обзиром на то да сертификат није временски ограничен, критеријуми и услови се морају редовно процењивати. Након поновне процене и поред препорука да се исправе недостаци, у одрђеним случајевима може доћи до суспензије сертификата чиме се имаоцу одузимају погодности које је до тада уживао.

 

Наведени су и разлози због којих долази до примене суспензије као и начин на који се у тим ситуацијама понаша царински орган. У пракси, суспензија обично траје 30 дана. Уколико привредни субјект предузме мере да у том року поправи систем по коме функционише у царинском пословању, суспензија се повлачи, а у противном следи одузимање сертификата.

 

Указано је да поред царине, праћење обавља и ОПС, при чему је наведено које информације царина може да прикупи само сопственим ресурсима. Семинар је био интерактивног карактера, јер су предавачи одговарали на велики број питања која су постављали присутни. Наше царинике је посебно занимало како се систем ОПС спроводи у фирмама које имају сложену организациону и локацијску структуру, такође и како функционише у шпедитерским компанијама.

 

Овом приликом, предавачи су представнике српске царине упознали и с неким практичним искуствима у поменутим земљама, чланицама Европске уније.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина