Preskoči veze navigacije
Дрина 2019

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

СЕМИНАР О СТАТУСУ ОВЛАШЋЕНОГ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА


Које све услове треба да испуни предузеће за добијање статуса Овлашћеног привредног субјекта (ОПС), како детерминисати ризик у односу на одређени критеријум, примену мера за његово праћење и начин да се ризик уклони, главна су питања анализирана на петодневном семинару о ОПС одржаном од 30. новембра до 4. децембра у Управи царина.
Семинар о француским искуствима, организовао је царински аташе за западни Балкан, Пјер Бујон, а предавачи су били  представници француске царине Кетрин Лерој и Александар Лоди. 
У овој земљи институт Овлашћеног привредног субјекта функционише већ седам година и до сада је око 1.200 фирми стекло сертификат ОПС. Подношење захтева за добијање сертификата о стицању статуса ОПС у Србији је почело 1. септембра 2014. и укупно пет компанија је поднело захтев за одобрење овог статуса. Управа царина је донела  три решења о додељивању статуса ОПС, а два захтева су у поступку контроле.
Статус  ОПС омогућава предузећу до сада највеће олакшице у царинском пословању, уколико се провером утврди да је за царину стекло статус поузданог партнера. На семинару су разматрани многобројних примера из праксе и више студија случаја, посебно о елементима ризика. Поред  предавача, у раду су веома активно учествовали и наши царински службеници, што је допринело да семинар има интерактиван карактер.
Страни експерти су нагласили да је у поступку одлучивања да ли предузеће заслужује статус ОПС, битно снимити стање какво јесте и имати реално размишљање у односу на све критеријуме. То, пре свега подразумева свеобухватан приступ и објективност, док лична уверења треба оставити по страни. Европски прописи налажу да предузећа која су у истој ситуацији имају исти третман и ниво сертификата на међународном плану. За царину је важно познавање критеријума и ненаметљивост с обзиром да је њена улога да делује на основу захтева предузећа, а не да било шта намеће, истакли су Кетрин Лерој и Александар Лоди.
Поред препорука да се исправе недостаци, говорило се и о разлозима за суспензију сертификата, када  у одређеном тренутку нису испуњени критеријуми за статус ОПС. Суспензија постоји да би привредни субјект могао да исправи своје грешке, а у супротном долази до одузимања сертификата. Ова постепеност у одлучивању царинског органа не примењује се у случајевима кривичних дела, великих прекршаја и неправилности, па се тада сертификат одузима, навели  су предавачи.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина