Preskoči veze navigacije
Дрина 2019

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

преузето са сајта РПК Ниш


ОДРЖАН СЕМИНАР - ПРИПРЕМА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ АУТОМАТИЗОВАНОГ УВОЗНОГ И ИЗВОЗНОГ СИСТЕМА


У уторак, 29. маја 2018. године, у ПКС- РПК Ниш одржан је семинар, организован од стране Привредне коморе Србије у сарадњи са Управом царина, под називом ,,Припрема за имплементацију аутоматизованог увозног и извозног система''.


У оквиру процеса даље модернизације Управе царина, почетком септембра 2017.године почела је припремна фаза Пројекта за увођење аутоматизованог увозног и извозног поступка, као и контролних система поменутих поступака. Увођење аутоматизованих поступака треба да омогући постепено испуњавање европских стандарда у примени електронских система у царинској администрацији Републике Србије. Рад на пројекту, чији је завршетак планиран за септембар 2019.године, финансиран је средствима из претприступних фондова ЕУ (ИПА 2013), док Република Србија учествује у суфинансирању.


У уводном излагању, великом броју привредника, обратили су се Александар Милићевић, директор РПК Ниш, Снежана Карановић, помоћник директора у Сектору за царинске поступке Управе царина Србије и заменик вође пројектног тима УЦС и Саша Миленковић, управник Царинарнице Ниш.

 

Презентацију пројекта са истицањем циљева и резултата пројекта, изнели су Златица Томашевић, вођа консултантског тима, конзорцијум „AAM Management Information Consulting Ltd.“ и Љубица Барбуљ, помоћник директора у Сектору за информационе и комуникационе технологије УЦС и вођа пројектног тима УЦС.


О улози царине у Европској унији, законодавству које омогућава електронско пословање и о царинском законодавству ЕУ, известилац је била Златица Томашевић, вођа консултантског тима, конзорцијума „AAM Management Information Consulting Ltd.“.


Презентацију ИТ система, која се односи на увоз, извоз и царинске одлуке изнели су Жељко Ђоковић, самостални царински саветник у Одељењу за царинске процедуре, Сектор за царинске поступке УЦС, Олга Протић, начелник Одељења за транзит робе, Сектор за царинске поступке УЦС и Александра Илић, начелник Одељења за овлашћене привредне субјекте и поједностављене царинске процедуре, Сектор за царинске поступке УЦС.


Истакнута је важност Пројекта за унапређење пословања Управе царина. Аутоматизовани извозни и увозни поступци подразумевају да се царински поступци спроводе у беспапирном окружењу за царину и привреду, а њихова потпуна имплементација је и један од услова за приступање ЕУ.


Очекиване користи од пројекта су бројне: Увозни и извозни царински поступци се спроводе електронским путем, смањење времена и трошкова неопходних за обављање извозних и увозних царинских поступака чиме се повећава конкурентност наше привреде, ефикасна размена информација електронским путем између привредника и УЦС, непристасан поступак јер се директан контакт између царинских службеника и извозника/увозника своди на минимум, побољшање квалитета услуга УЦС захваљујући модернизацији ИТ система УЦС, као и заштита интереса грађана кроз бољу контролу увоза и извоза.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина