Preskoči veze navigacije
Дрина 2019

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

TAIEX ЕКСПЕРТСКА МИСИЈА – ТЕСТ ИНТЕГРИТЕТА


 

 

У периоду од 3. до 7. октобрa 2016. године, одржана је TAIEX Експертска мисија, у којој су учествовали експерти Генералног инспектората безбедносних снага Републике Чешке (ГИБС), као и представници Одељења за унутрашњу контролу Управе царина Републике Србије.

 

 

  

 

Делегацију ГИБС Чешке представљали су потпуковник Иво Митачек и потпуковник Мартин Строухал, док је делегацију Управе царина предводила начелница Одељења за унутрашњу контролу Соња Лазаревић са својим сарадницима.

Ова посета организована је као наставак сарадње започете у претходном периоду, а у циљу проналажења најприкладнијег модела теста интегритета у односу на легислативу Царинске администрације Србије.

 

 

Током петодневних активности, отворене су и обрађене многе теме и питања од значаја за обе стране. Како је размена знања и искустава била на веома високом и отвореном нивоу, сви учесници мисије дошли су до закључка да су постављени чврсти темељи за будућу сарадњу, која користећи компаративну анализу најбоље праксе ГИБС, може умногоме допринети побољшању рада и остваривању што бољих резултата Управе царина Србије, на пољу јачања интегритета и борбе против корупције.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина