Preskoči veze navigacije
Дрина 2019

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

Одржан регионални тренинг o техничким аспектима режима трансфера Конвенције о забрани хемијског наоружања

 

Управа царина РС – Сектор за тарифске послове – Група за аналитичко праћење инструмената царинске и спољнотрговинске заштите је у сарадњи са Националном комисијом за спровођење Конвенције за забрану хемијског наоружања РС и Организацијом за забрану хемијског наоружања из Хага (OPCW), организовала Регионални тренинг за царинске администрације земаља југоисточне Европе (чланице CWC) o техничким аспектима режима трансфера Конвенције о забрани хемијског наоружања, који је одржан у периоду од 08. до 11. септембра 2015. године, у хотелу„Crowne Plaza“ у Београду.


На тренингу је присуствовало 33 учесника из царинских администрација 17 држава чланица Конвенције за забрану хемијског наоружања и то, из Републике Јерменије, Републике Бугарске, Републике Хрватске, Републике Естоније, Републике Грузије, Републике Мађарске, Киргијске Републике, Републике Летоније, Републике Литваније, Републике Молдавије, Републике Црне Горе, Републике Пољске, Републике Румуније, Републике Србије, Републике Словачке, Републике Албаније и Републике Украјине.

 

Испред Управе царина на тренингу је учествовало 12 царинских службеника  из Одељења за анализу и управљање ризиком, Одељења за царинске истраге, Групе за аналитичко праћење инструмената царинске и спољнотрговинске заштите, Одељења за накнадну контролу, Царинске лабораторије, Царинске испоставе Аеродром Београд, Царинске испоставе складишта, Царинске испоставе Желизничка станица Београд, Царинске испоставе Терминал Београд, Царинске испоставе Ранжирна железничка станица Макиш – Београд, Царинске испоставе Лука Београд.

  

Накнадна контрола - семинар

Агенда је обухватила кратак преглед историје развоја хемијског наоружања, преглед и структуру Конвенције за забрану хемијског наоружања (CWC) као и Организације за забрану хемијског наоружања (OPCW), која је добитник Нобелове награде за мир за 2013. годину. Такође, на скупу је разматрана улога Националних комисија за имплементацију CWC и значај њене сарадње са царинским администрацијама. Разматране су хемијске супстанце које контролише CWC, као и одредбе CWC које се односе на трансфер контролисаних хемијских супстанци, при чему је дат акценат на потпуну забрану увоза и извоза контролисаних хемијских супстанци са Листе 1 CWC из/у државе које нису чланице CWC.
 
Већи део времена посвећен је начинима за идентификацију хемикалија које земље чланице треба да декларишу (пријаве) OPCW, у складу са обавезама из Конвенције. С тим у вези презентовани су алати за идентификацију хемикалија (Интернет базе хемијских супстанци, Хармонизовани систем WCO и други извори података). Посебно су анализирани алати за идентификацију хемикалија које је развила OPCW  и то: Приручник о CWC хемикалијама, интернет база CWC хемикалија, Централна аналитичка база CWC хемикалија и др.

 

На скупу је посебна пажња посвећена проблемима који се јављају у вези са контролом трансфера/увоза/извоза хемикалија и улогом царинских органа у вези са тим (анализа случајева неслагања у подацима о стварним и количинама које су пријављене царини). С тим у вези, учесници су научили практичне начине за спровођење одредби CWC, као и за отклањање неслагања између количина контролисаних супстанци које су при увозу и извозу пријављене царинским администрацијама земаља чланица, између којих се предметни трансфер обавља.

 

Такође се дискутовало о практичним царинским питањима, као што су контрола CWC хемикалија у лукама и слободним зонама, процени ризика, транс-пошиљкама, накнадним контролама предузећа и могућностима информационих система царинских служби за контролу предметних хемикалија.

 

 Посебно је истакнута потреба да се спроводе препоруке Светске царинске организације (WCO) и поштују обавезе из резолуције СБ УН 1540, у циљу онемогућавања терориста да приступе оружју за масовно уништење. С тим у вези, OPCW и WCO заједно раде на изменама Номенклатуре Хармонизованог система за 2017. годину, у коју ће бити унете тарифне ознаке за 33 CWC хемијске супстанце које се највише налазе у међународној трговини. Такође је предвиђено да у Номенклатуру Хармонизованог система за 2022. годину буду унете тарифне ознаке за још 16 CWC хемијских супстанци које се највише налазе у међународној трговини.

 

Представници OPCW – гђа. Elza Metopishvili – Сектор за верификацију и г. Vaclovas Semaskevicius – Сектор за међународну сарадњу и помоћ, су јавно похвалили систем  контроле CWC хемијских супстанци који је развила Управа царина РС и оценили га детаљним и свеобухватним системом, а посебну похвалу је добила Управа царина РС као једина царинска администрација која је у свој информациони систем имплементирала  OPCW базу CWC хемијских супстанци која садржи око 32000 контролисаних хемијских супстанци.


На основу стеченог знања о основним техничким аспекатима режима трансфера Конвенције о забрани хемијског наоружања, учесници су последњег дана скупа имали излагања на четири кључне теме - Развој капацитета за идентификацију CWC хемијских супстанци; Анализа ризика; Одредбе CWC које се односе на трансфер контролисаних хемијских супстанци и Сарадња са интересним групама везано за спровођење одредби CWC које се односе на трансфер контролисаних хемијских супстанци.


С тим у вези, презентација коју су сачинили и презентовали представници Управе царина РС на тему Одредбе CWC које се односе на трансфер контролисаних хемијских супстанци била је посебно јавно похваљена од стране представника OPCW, који су исту задржали да би је користили за будуће семинаре које ће спроводити OPCW.


Регионални тренинг за царинске администрације земаља југоисточне Европе је послужио, између осталог, и да се кроз размену искустава на практичним питањима, укаже на главне проблеме са којима се у спровођењу Конвенције сусрећу земље југоисточне Европе.

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина