Preskoči veze navigacije
Дрина 2019

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ТРЕНИНГ ТРЕНЕРА У УПРАВИ ЦАРИНА

 

У Управи царина је од 29. јуна до 3. јула 2015. године,  у сарадњи са Светском царинском организацијом, одржана „Радионица за тренере“. Предавачи  су били експерти  СЦО Бенедит Меј и Тибо Ермес.

 

Тренинг тренераРадионица је била прилика да се царински службеници, који су већ предавачи на стручним обукама, или они који ће то у перспективи бити, упознају са методама, и техникама предавања. Посебна пажња посвећена је стицању нових вештина у правилној припеми предавања, у складу са стандардима које је поставила СЦО, као и усвајању нових метода при презентацији одређене материје на јасан и разумљив начин.

 

Како би своје задатке извршавали на потпуно исти начин, Европска унија је предвидела тзв. ''оквир компетенција за царинску службу'' који је примењив на свим нивоима свих европских царинских администрација. То је неопходан алат за управљање људским ресурсима, дефинисање описа послова, потребних вештина и знања, као и за оцену постигнутих резултата. Компетенције се односе како на основне царинске вредности, тако и на професионалне способности царинских службеника који раде било као извршиоци или руководиоци. „Радионица за тренере“ током које су се полазници упознали са начином на који се обуке креирају у складу са постојећим ЕУ оквиром компетенција за царинску службу, представља важан корак у припеми наше царинске администрације за почетак примене ових стандарда.

 

Предавачи или тренери у будућности не могу бити само стручњаци у одређеној области, који ће доћи и одржати предавање запосленима, вратити се на своја радна места, а да при том нико не сагледа и не провери ефекте обуке. Пред предаваче се поставља захтев да обуке креирају имајући на уму подизање нивоа знања и вештина полазника обуке, како би Центар за стручно усавршавање, заједно са полазницима и њиховим руководиоцима,  потом сагледао ефекте, примену наученог, уз евентуалне корекције и прилагођавања.

 

По завршетку радионице учесници су добили сертификате СЦО, који су им према Уредби о стручном усавршавању државних службеника неопходни, како би могли да буду предвачи у оквиру програма стручног усавршавања.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина