Preskoči veze navigacije
Дрина 2019

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

УНАПРЕЂЕЊЕ ИЗВЕШТАВАЊА О СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМСКОГ МОДЕЛА БУЏЕТА


У Управи царина је на иницијативу Сектора за финансијске, инвестиционе и правне послове  од 30. јануара до 1. фебруара 2018. године одржана радионица „Управљање учинком – Развој стратешких циљева и индикатора за праћење резултата пројеката и програма у вишегодишњем планирању“, коју су за наше представнике одржали експерти Светске царинске организације Берд де Хас и Ира Тан.


Министарство финансија је у протекле три године спровело значајне реформе и успоставило нове праксе како би били остварени импресивни и одрживи фискални резултати – рекла је на отварарању радионице, поздрављајући присутне др Софија Радуловић, помоћница директора УЦ у Сектору за финансијске, инвестиционе и правне послове. Она је додала, да Управа царина својим ефикасним радом директно утиче на наплату половине прихода државног буџета.


Захваљујући интерактивном приступу царински службеници су уз помоћ експерата анализирали најбоље праксе везане за извештавање. Наиме, царинска служба, као и остали корисници буџетских средстава у Србији немају неко дугорочно искуство у вези са активностима на праћењу и извештавању о спровођењу Програмског модела буџета. До сада су израђена само два извештаја и то Годишњи извештај о учинку програма за 2016. годину, који је у складу с буџетским календаром достављен Министарству финансија марта прошле године, као и Извештај за првих шест месеци 2017, који је такође у предвиђеном року 1. септембра достављен МФ. У току је припрема Годишњег извештаја за 2017.

 

Полазећи од примене и значаја показатеља учинка, разговарало се о могућности да се у неким  будућим извештајима другачије формулишу поједини индикатори, како бисмо  на најбољи могући начин одсликали наш рад и напредак. Експерти су дали  одређена упуства за формулисање индикатора, односно шта би требало додати или променити. Запажања нису била само начелна, већ су дате идеје у вези појединих конкретних индикатора који су наспрам циљева наведени у поменутом извештају. Имајући у виду комплексност фактора који утичу на резултате, наглашено је да је  веома важно  показати које то, посебно наше активности, доприносе да се остварују задати циљеви и позитиван тренд у мисији царинске службе. Када је реч о индикаторима потенцирано је да би генерално требало да буду сажети и приказани на најједноставнији начин квантитативо и/или квалитативно. Као добар пример извештавања о трошењу буџетских средстава приказан је модел холандске царине, који је врло концизан и сведен.

 

Ова радионица је по свему била корисна и успешна, јер су експерти у потпуности испунили очекивања учесника. У име спречене помоћнице директора др Софије Радуловић, која је као руководилац Сектора за финансијске, инвестиционе и правне послове иницирала радионицу, предавачима се за њихов допринос, знање и искуство које су пренели,  захвалила заменица одговорног лица Милица Адамовић. Она се такође захвалила на  учешћу и интересовању које су присутне колеге показале за ову тему, посебно модераторима - Јани Илић, из поменутог сектора и Лидији Антић из Одељења за међународну сарадњу и европске интеграције.

Изражена је нада да ће се сарадња наставити, за шта постоји спремност како Управе царина, тако и експерата Светске царинске организације.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина