Preskoči veze navigacije
Дрина 2019

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

уторак, 27. мај 2014.
Упознавање с најбољом праксом анализе ризика

 

У циљу унапређења и даљег развоја сарадње између царинских администрација Србије и Аустрије, у посети Управи царина, од 14. до 16. маја, били су представници Министарства финансија Аустрије, Томас Турек експерт за анализу ризика, Јозеф Пфефер и Манфред Цемелки, главни инспектори за царинске преваре. Аустријска царина, према анкетама Светске банке спада у 10 најразвијенијих и најмодернијих у свету. Имајући у виду чињеницу да се Србија налази на почетку приступања Европској унији, ово је била прилика за размену искустава и упознавање с најбољом праксом коју поменута земља примењује у области анализе ризика.

 

 

Упознавање с најбољом праксом анализе ризика

 

 

Путем презентација представили су нам на који начин долазе до информација потребних за анализу ризика и борбу против царинских и пореских превара. Одлуком Савета Европске уније од 26. јула.1995.године постављен је заједнички информациони систем CIS са базама података које се пуне на националном нивоу а доступне су свакој држави чланици. Приступ овом систему омогућио је OLAF преко CCN заједничке комуникационе мреже. Једна од база података CIS је FIDE која садржи податке о надлежним органима у држави која спроводи истрагу, и на основу које се може добити контакт особа која ради на предмету. Web site AFIS је портал OLAF и за приступ њему није потребна одговарајућа хардверско/софтверска подршка већ само специјална приступна права. Представљајући њихов начин рада јасно је да ефикасна борба против царинских и пореских прекршаја није могућа без одговарајуће информатичке подршке, базе података и сарадње са другим царинским администрацијама.

 

Аустријским експертима приказан је рад, не само Одељења за анализу ризика УЦ Србије, већ свих организационих делова Сектора за контролу примене царинских прописа. У улози модератора био је Раде Кнежевић, начелник Одељења за анализу и управљање ризиком. Презентације Одељења за анализу и управљање ризиком имале су теме „Управљање ризиком у Управи царина Републике Србије“ и „Примена информатичких алата за анализу ризика на унутрашњим пловним путевима“. Осим представљања постојећег система, било је речи и о модернизацији система у смислу увођења новог информационог система управљања ризиком RMS ERIAN, финансираног од ЕУ, у оквиру пројекта "Изградња административних капацитета царинске службе за пуну имплементацију заједничког транзита Европске уније."

 

Током посете Оперативном центру одржана је презентација, којом су аустријски експерти упознати са основном улогом Одељења за обавештајне послове, односно с начином прикупљања, анализом, обрадом и прослеђивањем података надлежним организационим јединицама које се процене као релевантне за кршење царинских прописа. Након презентације, експерти из Аустрије су обишли Оперативни центар где им је приказан рад аналитичара.


У Командном центру су приказани технички алати који се користе у свакодневном раду, у које спадају и подаци везани за откривене прекршаје – улазни подаци у процесу анализе и управљања ризиком.

 

Објашњена је улога Командног центра у пружању техничке помоћи службеницима на терену. Детаљно је објашњено прикупљање података из мобилних скенер уређаја, могућност њихове обраде у Командном центру и употреба добијених информација у контексту анализе ризика. Као пример је приказана база возила која су прегледана мобилним скенер уређајима преко које службеници на терену могу да провере да ли су возила која контролишу раније контролисана, па и, да ли лица која тврде да су контролисана говоре истину.

 

Посебна пажња била је посвећена прегледу актуелних и будућих ИТ решења у вези анализе ризика, о чему су представници Сектора информационих технологија УЦ одржали две презентације.Приказан је ИТ сектор Управе царина и место анализе ризика у њему. У дискусији било је речи о будућим плановима и пројектима ИТ сектора Управе царина с посебним освртом на ICS/ECS (Import Control System/Export Control System). Аустријске колеге су пренела своја искуства у раду са овим системом као и са CIS-om (Customs Information System) и FIDE – om (Customs Files Identification Database). Представљен је и подсистем анализе ризика који се користи унутар ISCS-a. Истакнуто је да се он успешно користи већ 10 година, као и да у значајној мери помаже колегама у раду. Кроз приказ екрана самих апликација, гости из Аустрије су у јасним цртама, што је и био њихов коментар, упознати с начином функционисања самих апликација, који су саставни део подсистема.

 

У оквиру представљања Одељења за заштиту интелектуалне својине, истакнуто је да ће нове прописе из области заштите права интелектуалне својине који се примењују у ЕУ од 1. јануара ове године, Уредбу 608/13 и 1352/13, Србија имплементирати кроз усклађивање домаћег законодавства са прописима ЕУ до краја 2014. године.


Уредба за спровођење 1352/13 садржи нове форме обрасца захтева за предузимање мера заштите као и захтева за продужење и то са много више обавезних података и рубрика. С овим подацима Одељење очекује даљи развој система анализе и управљања ризицима из области заштите интелектуалне својине.

 

У презентацији Одељења за царинске истраге, указано је да су у протеклом периоду донете интерне процедуре и пословни процеси у којима су тачно утврђене активности Одељења, циљеви, потенцијални ризици, рокови за спровођење активности, што је утицало на убрзавање и осавремењавање поступања. Установљене су и интерне базе Одељења. У циљу унапређења рада у наредном периоду планирана је и израда/ набавка програмске базе ради доступности и укрштању података унутар Управе царина.

Такође је организована и посета царинским испоставама Аеродром и Складишта Београд.

 

Из Управе царина презентацијама и састанцима су присуствовали представници свих одељења Сектора за контролу примене царинских прописа, помоћник директора УЦ – Сектора информационих технологија, шефови испостава и шефови редовних смена, који су одговарали на постављена питања и коментаре аустријских експерата.


Управа царина је узузетно задовољна искуствима и ефектима, које је стекла у комуникацији с колегама из Аустрије, навео је Душко Маринковић, помоћник директора УЦ Србије – координатор. Поменувши да је претходно организована посета експерата из њихове организационе јединице за употребу службених паса, изразио је наду да ће се сарадња наставити и у будуће. Први наредни корак је потписивање меморандума о сарадњи аеродрома у Београду и Бечу, рекао је Маринковић.


Аустрија је земља с најнижом стопом сиве економије у ЕУ. Самим тим је и релевантан саговорник за питања борбе против сиве економије. Упознавање с искуствима у борби против кријумчарења робе, избегавања плаћања пореза, такође је веома корисно за нашу службу и модернизацију анализе ризика, истакао је Огњен Пантелић, помоћник директора УЦ – Сектора за контролу примене царинских прописа.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина