Preskoči veze navigacije
Дрина 2019

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

понедељак, 2. јун 2014.
Увођење система овлашћеног привредног субјекта

 

На трећем састанку Пословне контакт групе, 29. маја, главна тема била је упознавање привредника и представника царинарница с увођењем система Овлашћеног привредног субјекта. У Европској унији, поменути систем царинског пословања почео је да се примењује од 2008. и у њега је укључено 14.000 компанија које поседују такав статус. Увођење система Овлашћеног привредног субјекта (ОПС) и спровођење обуке царинских службеника ради упознавања с процедурама које треба усвојити и поступака које треба предузети за ОПС, један је од четири циља које желимо да остваримо у оквиру Пројекта IPA 2011. који спроводимо, захваљујући финансијским средствима из претприсутних фондова Европске уније, истакао је Веселин Милошевић, помоћник директора Управе царина – Сектора за царинско пословање.

 

 

Увођење система ОПС

 

 

О томе шта је ОПС, који су разлози за увођење овог система, користима које доноси статус ОПС, као и шта је до сада урадила Управа царина, учеснике састанка су упознали Олга Протић, руководилац пројекта NCTS и Љубомир Каран, самостални царински саветник.

 

Указано је да је Светска царинска организација дефинисала ОПС као субјекта укљученог у промет робе, или неку другу функцију, који је за то добио одобрење националне царинске администрације, јер испуњава и придржава се стандарда Светске царинске организације или еквивалентних стандарда безбедности ланца набавке.Званична дефиниција ОПС у ЕУ подразумева привредног субјекта који је у свом пословању укључен у активности које су дефинисане царинским законом, који је поуздан у читавој Заједници и као такав ужива предности у читавој Заједници.У свакодневној терминологији која је у употреби у ЕУ, ОПС се дефинише као онај привредни субјект коме је одобрен статус поузданог партнера, обзиром да је провером утврђено да испуњава специфичне критеријуме.

 

Олга Протић и Љубомир Каран истакли су да се основне предности које доноси систем Овлашћеног привредног субјекта огледају, пре свега у могућности: Једноставнијег одобравања поједностављених царинских поступака; Претходног обавештење да ће се вршити контрола пошиљке ; Подношењу мањег сета података у улазним и излазним сажетим декларацијама; Смањеном броју физичких и документарних контрола; Давању предности пошиљкама ако су одабране за контролу; Избору места контроле.

 

Говорећи о томе шта је до сада урадила Управа царина, Протићева је напоменула да је направљен први нацрт смерница – обиман документ који детаљно објашњава начин на који се спроводе контроле подносиоца захтева за добијање статуса овлашћеног привредног субјекта. Поменути нацрт се налази на сајту Управе царина, како би се представници Пословне контакт групе и царинарница упознали с овим документом, чија коначна садржина ће бити дефинисана 1. септембра ове године.У току је израда интерног упуства, а само тестирање апликације почиње 5. јуна. Први захтеви за добијање статуса овлашћеног економског оператера, почеће да се подносе Управи царина почетком септембра.

 

Такође је објашњено је да је компанијама са статусом ОПС олакшан пут да добију одобрење за царински поједностављене поступке, с обзиром да ће имати знатно мање контрола у односу на оне који немају поменути статус.

 

На састанку је било речи и о актуелним пословима у вези релизације Пројекта NCTS. (Нови компјутеризовани транзитни систем). Интерно тестирање за све апликације предвиђене Пројектом IPA2011, а што подразумева апликацију за транзитни поступак - NCTS, апликацију за систем управљања гаранцијама – GMS, систем управљања одобрењима – AMS, систем управљања анализом ризика – ERIAN, систем евиденције записника о контроли – IPS, систем за регистрацију Овлашћених привредних субјеката, треба да отпочне ове недеље, у Електронском рачунском центру УЦ. Према плану Управе царина, интерно тестирање треба да се спроведе у периоду од 1.6.2014. до 1.9.2014. године. Након интерног тестирања 1. септембра ове године планирана је пилот фаза NCTS-a а спроводиће се на две царинске испоставе, Поједине фирме и шпедиције су понудили своје услуге да учествују у пилот фази спровођења NCTS-a. Из недеље у недељу ће се повећавати број царинских испостава на којима се примењује, како би све испоставе биле обухваћене до краја године. У јануару 2015. је предвиђено да кренемо са националним NCTS-ом.


Од 1. августа ће кренути обуке које подразумевају тренинг - тренера, оних који ће држати предавања царинским службеницима и крајњим корисницима NCTS-a. Део обука ће обављати и произвођачи софтвера.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина