Preskoči veze navigacije
Дрина 2019

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

МЕНТОРСТВО, УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНОМ И ВОЂЕЊЕ САСТАНАКА

 

Менторство, управљање временом и  вођење састанака,  биле су  теме обуке за  руководиоцe  различитих нивоа из централе Управе царина и царинарница, одржане 10. фебруара 2017. године. Циљ обуке о менторству коју је одржала Драгана Гњатовић, шефица Одсека за радне односе и управљање људским ресурсима је упознавање са моделом менторства као вештином оспособљавања и развоја запослених и унапређење њихових знања и вештина. Поред теоријског дела, обука је имала и практичне вежбе.

 

Ментор је кључни фактор у вези са увођењем у посао новодошле особе, па је истакнуто да је најважнија комуникација и атмосфера у којој се неко осећа пријатно и добродошлим, што га инспирише да пружи допринос који се од њега очекује. Улога ментора је да „ученика“ охрабри, усмери и оснажи, а подразумева се да, поред знања и искуства, има и жељу да своје знање пренесе другоме. Менторски однос, најчешће траје годину дана. Да би ментор био успешан неопходно је знати правила шта јесте менторство, а шта није.

 

Менторство јесте: Фокусирано на „ученика“; Рад један на један; Партнерски однос; Двосмерни процес учења; Поверљиво; Однос разумевања; Развојно оријентисано; Откривање талената и изградња капацитета; Окренуто особи, а не задатку.

 

Са друге стране, менторство није: Терапија; Родитељски однос; Заштитнички однос; Усмерено на задатак; Пријатељство по сваку цену; Прилика за тражење посла; Обликовање других према сопственом лику.

 

Део обуке о управљању  временом био је посвећен унапређењу вештина руководилаца за ефикасније планирање времена и организацију рада. Лично управљање временом је правилно сагледавање способности у одређеном тренутку, па је  неопходно стално имати у виду ову категорију и бити реалан. Лично управљање временом значи боље и брже постизање циља, уштеду у времену, ширу визију посла, одређивање личних приоритета, прецизирање рокова, остављање времена само за себе.

 

Императиви „хитно, важно, хитно, важно...“ нису заувек дати, па је потребно у послу преиспитивати ове статусе. Одржан је и тест  о процентуалној заступљености хитности и нехитности у раду полазника обуке. Такође, приказан је однос знања/вештина и притиска, односно постизања оптималног учинка.

 

Комуникација као основним инструмент руководиоца је канал за преношење сарадницима информација о послу, резултатима, напредовању. Основни циљеви комуникације су мотивисање, као битан  фактор у постизању добрих резултата рада и оперативност.

 

Када је реч о делегирању, најважнији су нивои делегирања, који говоре о томе да је потребно јасно изнети - шта се од делегиране особе очекује. Међу 10 нивоа делегирања прва два су:  Чекај док ја не кажем; Погледај ово и извести ме. Ја ћу да одлучим. Последња два су: Одлучи и ради. Не мораш да провераваш са мном; Одлучи шта треба да се ради – сада је то твоја одговорност и понашај се у складу са тим.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина