Preskoči veze navigacije
Мапа царинарница
Београд
Вршац
Димитровград
Зрењанин
Кладово
Крагујевац
Краљево
Крушевац
Ниш
Нови Сад
Приштина
Сомбор
Суботица
Ужице
Шабац
Отворена царинска линија
Акредитација за новинаре
Пишите нам

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД

Телефон: +381 10 361 377
Факс: +381 10 361 783 
Email: carinarnica.dimitrovgrad@carina.rs
Адреса: Балканска 103, 18320 Димитровград
 
Царинарница Димитровград – Управна зграда
Кабинет управника тел/фаx: +381 10 360 – 146
 
Царинска испостава Градина
Путнички: + 381 10 361 194
Шеф испоставе: + 381 10 362 229

 

Царинска испостава Терминал – Градина
Терминал: +381 10 361 989
Шеф испоставе: +381 10 360 549

 

Царинска испостава Железничка станица Димитровград
Тел/факс: +381 10 361 996
 
Царински реферат Пирот
Тел/факс: +381 10 320 950

 

Царинска испостава Слободна зона Пирот
Тел/факс: +381 10 304 126
Шеф: +381 10 304 077

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина