Preskoči veze navigacije
Мапа царинарница
Београд
Вршац
Димитровград
Зрењанин
Кладово
Крагујевац
Краљево
Крушевац
Ниш
Нови Сад
Приштина
Сомбор
Суботица
Ужице
Шабац
Отворена царинска линија
Акредитација за новинаре
Пишите нам

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ЦАРИНАРНИЦА ШАБАЦ

Телефон: +381 15 384 926, +381 15 384 945, +381 15 384 951
Факс: +381 15 384 946
Еmail: carinarnica.sabac@carina.rs
Адреса: Београдски пут бб, 15000 Шабац, поштански фах 24

 

Царинарница Шабац - Управна зграда
Телефон: +381 15 384 926, +381 15 384 945, +381 15 384 951
Факс: +381 15 384 946

 

Царинска испостава Шабац
Телефон: +381 15 381 347

 

Царински реферат Слободна зона Шабац

Телефон: +381 15 7100 816

 

Царинска испостава Мали Зворник
Путнички промет: +381 15 470 334
Робни промет: +381 15 470 314
Шеф царинске испоставе: +381 15 470 314

 

Царинска испостава Љубовија
Телефон: +381 15 561 038

 

Царинска испостава Бадовинци
Шеф испоставе: +381 15 425 858
Тел/факс: +381 15 425 757

 

Царинска испостава Сремска Рача
Тел/факс: +381 22 667 858

 

Царинска испостава Трбушница

Путнички промет:+381 15 874 256

Робни промет: +381 15 874 288

 

Царинска испостава Ваљево
Тел/факс: +381 14 224 821

 

Царинска испостава Сремска Митровица
Тел/факс: +381 22 611 888
Шеф испоставе: +381 22 611 250 

 

Царински реферат Инђија 
 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина