Preskoči veze navigacije
Мапа царинарница
Београд
Вршац
Димитровград
Зрењанин
Кладово
Крагујевац
Краљево
Крушевац
Ниш
Нови Сад
Приштина
Сомбор
Суботица
Ужице
Шабац
Отворена царинска линија
Акредитација за новинаре
Пишите нам

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ, ИНВЕСТИЦИОНЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Вршилац дужности помоћника директора Софија Радуловић

Tелефон: + 381 11 269 65 23
Факс: + 381 11 269 05 31

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ
Телефон:+ 381 11  201-58-53;
Факс:  + 381 11 319-16-59


ОДСЕК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

ОДСЕК ЗА НАБАВКЕ
Телефон: +381 11 319-19-10

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНЕСТИЦИЈЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

 

ГРУПА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
Телефон: + 381 11 269-45-38 ; + 381 11 269- 58-33

 

ГРУПА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА И КООРДИНАЦИЈУ ПРОДАЈЕ

Телефон: + 381 11 269-98-25

 

ОДСЕК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА ОДРЖАВАЊА И ПРУЖАЊА УСЛУГА 
Телефон: + 381 11 260-08-51;
Факс: + 381 11 260-69-67

 

ГРУПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА НАБАВКЕ ДОБАРА И КООРДИНАЦИЈУ ПРОДАЈЕ

 

ОДСЕК ЗА БУЏЕТСКО ПЛАНИРАЊЕ И АНАЛИЗУ

Телефон: +381 11 269-04-92

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ
Начелница + 381 11 260-52-54


ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈСКУ КОНТРОЛУ И ПЛАЋАЊА
Телефон: + 381 11 319-57-67


ОДСЕК ЗА РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Телефон: + 381 11 269-91-21

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАПЛАТУ БУЏЕТСКИХ ПРИХОДА
Телефон: + 381 11 213-62-11;

 

ОДСЕК ЗА ДОКУМЕНТАРНЕ ПОСЛОВЕ НАПЛАТЕ ЦАРИНСКОГ ДУГА
Телефон: + 381 11 214-37-99; +381 11 311-91-68
                                                                                                          

ГРУПА ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ И ПОВРАЋАЈ УВОЗНИХ ДАЖБИНА
Телефон: + 381 11 2015 – 866; + 381 11 2015 – 867


ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈСКО-АНАЛИТИЧКЕ ПОСЛОВЕ

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Телефон: + 381 11 269-98-25 ; + 381 11 319 574

 

ГРУПА ЗА СПОРОВЕ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ И ЗАШТИТУ ДРЖАВНЕ ИМОВИНЕ
Телефон: + 381 11 2015-860                    
Факс: + 381 11 2600-851

 

ГРУПА ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ ИМОВИНЕ, ЗАШТИТУ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И УГОВОРНЕ ОДНОСЕ

Телефон: +381 11 2606-967 

Врати се на контакт страну


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина