Preskoči veze navigacije
Мапа царинарница
Београд
Вршац
Димитровград
Зрењанин
Кладово
Крагујевац
Краљево
Крушевац
Ниш
Нови Сад
Приштина
Сомбор
Суботица
Ужице
Шабац
Отворена царинска линија
Акредитација за новинаре
Пишите нам

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Вршилац дужности помоћника директора Сузана Остојић 

Tелефон: + 381 11 2600 669
Факс: + 381 11 267 45 26

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
 + 381 11 269-75-22;

ФАКС + 381 11 267-45-26

 

ГРУПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РАЗВОЈ ЦАРИНСКЕ СЛУЖБЕ
+ 381 11 311-75-98; + 381 11 201-58-38

 

ОДСЕК ЗА РАДНЕ ОДНОСЕ И УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
+ 381 11 201-59-63 ;

 

ГРУПА ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ
+ 381 11 319-10-56; + 381 11  201-58-00 /11103

 

ГРУПА ЗА ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
+ 381 11 269-37-33; +381 11  201-58-40

 

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ 
+ 381 11 269-68-15; + 381 11 267-41-87 ТЕЛ /ФАКС

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
+ 381 11 301-89-22; + 381 11 201-58-42

 

ОДСЕК ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
+381 11 269-02-16
 

Врати се на контакт страну


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина