Preskoči veze navigacije
Базелска конвенција о прекограничном кретању отпада
ЦИТЕС конвенција о међународном промету угрожених врста дивље флоре и фауне
Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач
Стокхолмска конвенција о дуготрајним органским загађујућим супстанцама
Европски споразум о међународном превозу опасних материја у друмском саобраћају-АДР
Међународни правилник о превозу опасних материја на железницама-РИД
Конвенција о забрани производње, усавршавања, коришћења и стварања залиха хемијског оружја и његовом уништавању (CWC)
Ротердамска конвенција о поступку давања сагласности на основу претходног обавештења за одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној трговини
Конвенција о забрани усавршавања производње и стварања залиха бактериолошког (биолошког) и токсичног оружја и о њиховом уништавању (BТWC)

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

КОНВЕНЦИЈА О ЗАБРАНИ УСАВРШАВАЊА, ПРОИЗВОДЊЕ И СТВАРАЊА ЗАЛИХА БАКТЕРИОЛОШКОГ (БИОЛОШКОГ) И ТОКСИЧКОГ ОРУЖЈА И О ЊИХОВОМ УНИШТАВАЊУ (BTWC)

 

• Свака држава чланица ове конвенције обавезаће се да никада и ни под којим околностима неће усавршавати, производити, стварати залихе или на неки други начин стицати или чувати:

(1) микробиолошке или друге биолошке агенсе или токсине, без обзира на њихово порекло или начин производње, који по типу и количини нису намењени употреби у профилактичке, заштитне или друге мирнодопске сврхе;

(2) оружје, опрему или векторе намењене да користе такве агенсе или токсине у сврхе непријатељстава или за оружани сукоб.

 

• Уредба о ратификацији Конвенције о забрани усавршавања, производње и стварања залиха бактериолошког (биолошког) и токсичког оружја и о њиховом уништавању донета је у Службеном листу СФРЈ-Међународни уговори и други споразуми, бр.43/74.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина