Preskoči veze navigacije
O нама
Центарала
Биро директора
Одељење за међународну царинску сарадњу и европске интеграције
Одељење интерне ревизије
Одељење за унутрашњу контролу
Сектор за царинске поступке
Сектор за тарифске послове
Сектор за људске ресурсе и опште послове
Сектор за финансијске, инвестиционе и правне послове
Сектор за контролу примене царинских прописа
Сектор за информационе и комуникационе технологије
Царинарнице

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ СЕКТОРА ЗА КОНТРОЛУ ПРИМЕНЕ ЦАРИНСКИХ ПРОПИСА

 

 • Сектор за контролу примене царинских прописа

  • Одељење за сузбијање кријумчарења

   • Одсеци за сузбијање кријумчарења:
    • Београд
    • Нови Сад
    • Суботица
    • Вршац
    • Краљево
    • Ниш
   • Одсек за царинску контролу водених путева
   • Одсек за техничку подршку
   • Одсек за контролу и употребу електронских локатора
  • Одељење за заштиту интелектуалне својине

  • Одељење за царинске истраге

   • Одсек за регионални рад царинских истрага
   • Одсек за надзор и координацију рада царинских истрага
   • Одсек за анализу царинских истрага
  • Одељење за анализу и управљање ризиком

   • Група за аналитику и усмеравање контроле
   • Одсек за регионално управљање ризиком
  • Одељење за обавештајне послове

   • Одсек за аналитику
   • Одсек за локални обавештајни рад
   • Група за високотехнолошку царину
  • Одсек за царинску контролу уз употребу службених паса
  • Одсек командни центар

 

 Вршилац дужности помоћника директора Милорад Радишић

 

Сектор за контролу примене царинских прописа обавља следеће послове:
 • сузбијање кријумчарења, царинске истраге и обавештајне послове;
 • заштиту права интелектуалне својине на граници, контрола законитости у раду унутрашњих јединица Управе царина на пословима царињења, царинског надзора, привременог увоза-извоза, материјално-финансијског пословања, наплате дажбина, спречавања илегалног уношења оружја, дроге, валуте и других тежих повреда царинских прописа;
 • предлаже мере и методе за унапређење управљања ризицима, планирање и анализирање расположивих ресурса, организација и координација активности приликом идентификације одговарајућих циљева из области највише очекиваних ризика, контакти са другим унутрашњим јединицама ради обезбеђења актуелности података, анализа ризика и тенденција нових повреда прописа и друге послове из делокруга Сектора.
   
  Контакт


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина