Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Извозна документација за Руску федерацију
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење и привремени смештај
Активно оплемењивање
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

Редован поступак

Редован поступак обухвата поступак подношења, прихватања, провере царинских декларација, као и пуштање робе. Начин поступања царинских службеника приликом спровођења царинског поступка прописан је актом Управе царина број 148-03-030-02-65/2011 од 03.06.2011. године, а примењује се од 15.06.2011.године. Напред наведеним актом прописани су прилози и то:

Прилог 1. -Захтев за заступање

Прилог 2.- Захтев за претходни преглед

Прилог 3. -Захтев за пуштање робе пре завршетка провере

Прилог 4.-Захтев за преглед робе по основу префернцијалног порекла робе

Прилог 5.-Обавештење о покретању поступка провере порекла

 
Куповина робе у другој држави или царинској територији и продаја исте у другу државу или царинску територију ("реекспорт")

 Објашњење поступка куповине робе у другој држави или царинској територији и продаја исте у другу државу или царинску територију ("реекспорт") можете преузети  овде.

 

 

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина