Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Извозна документација за Руску федерацију
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење и привремени смештај
Активно оплемењивање
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

 Поступак извоза експресних пошиљки мањег економског значаја

Овде можете наћи упутство за Извоз експресних пошиљака мањег економског значаја на захтев правног лица чија је делатност експресни пренос и уручење поштанских пошиљки (поштански оператер).   

 

 Усмено декларисање извоза робе која се отпрема у поштанском саобраћају

У циљу убрзања и рационализације поступања са одређеним поштанским пошиљкама, као и смањења трошкова пословања предузетника и привредних друштава који извозе робу у поштанском саобраћају, актом Управе царина број 148-03-030-04-6/7/2011 од 07.11.2011.године објашњен је поступак извоза робе мањег економског значаја која се извози у поштанском саобраћају.

 

 

ПОСТУПАК ИЗВОЗА

Упутство за спровођење царинског поступка извоза робе можете преузети овде.

 

 

Коришћење сета обрасца ЈЦИ за извоз робе

Актом Управе царина број 148-03-030-01-101/2012 од 14.05.2012.године објашњен је царински поступак извоза робе. У практичној примени наведеног упутства појавили  су се проблеми приликом коришћења сета обрасца ЈЦИ за поступак извоза робе.
С тим у вези, а у циљу правилног и једнообразног поступања царинског органа, приликом пријављивања робе за поступак извоза, подноси се ЈЦИ који у себи има два додатна листа  са бројем 3, односно укупно три примерка листа са бројем 3 који су намењени:
- Први примерак листа са  бројем 3- за извозника,
- Други примерак листа са бојем 3- за возара, однодно прати робу до излазног царинског органа,
- Трећи примерак листа са бројем 3- за излазни царински орган.

Први примерак листа са бројем 3 ЈЦИ за поступак извоза робе извозник ће користити ради остваривања права код пореских органа, односно на истом ће извозни (отпремни) царински орган вршити оверу иступа робе по извозној декларацији, на основу захтева извозника.

(Акт Управе царина број 148-03-030-01-101/2/2012 од 12.06.2012.године)

 


  

Уредба о привременом квантитативном ограничењу извоза, односно упућивању одређених врста роба
На седници Владе Републике Србије одржаној 06.09.2012.године, донета је Уредба о привременом квантитативном ограничењу извоза, односно упућивању одређених врста робе. Управа царина је својим актом број 148-II-483-01-239/2012 од 07.09.2012.године дала ближе објашњење поступања у случају забране извоза одређене робе.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина