Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Извозна документација за Руску федерацију
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење и привремени смештај
Активно оплемењивање
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ПАСИВНО ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ

 

Царински поступак пасивног оплемењивања је поступак са економским дејством, који омогућава привремени извоз домаће робе из царинског подручја Републике Србије у сврху подвргавања процесима обраде и након тога поновни увоз у царинско подручје Републике Србије добијених производа насталих у тим процесима, уз потпуно или делимично ослобађање од плаћања увозних дажбина.

 

Објашњење и начин спровођења царинског поступка пасивног оплемењивања можете преузети овде.

 

Прилог 1.- Захтев за издавање одобрења за посебан поступак, осим транзита са додатним обрасцем Захтева за издавање одобрења за поступак пасивног оплемењивања (Прилог 25 Правилника)

 

Прилог 2.- Одобрење за посебан поступак, осим транзита са додатним обрасцем Одобрења за поступак пасивног оплемењивања (Прилог 25 Правилника)

 

Прилог 3.- Начин попуњавања Захтева за издавање одобрења за посебан поступак, осим транзита са начином за попуњавање додатног обрасца Захтева за издавање одобрења за поступак пасивног оплемењивања (Прилог 26 Правилника)


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина