Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Извозна документација за Руску федерацију
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење и привремени смештај
Активно оплемењивање
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ПРИВРЕМЕНИ ИЗВОЗ

 

Када се роба привремено извози са намером да се поновно увезе у неизмењеном стању, сходно се примењују одредбе  Царинског закона којима је уређен поступак привременог увоза, текст објашњења Управе царина можете преузети овде.

 

 

КАРНЕТ АТА

 

 Овим Објашњењем ближе се прописује поступање царинских органа у спровођењу царинског поступка привременог увоза, привременог извоза и транзита на основу карнета АТА, начин и рокови за раздуживање тих поступака, поступање у случају нераздуживања карнета АТА и настанка царинског дуга и друга питања у вези поступка по карнету АТА.

 

Прилози уз објашњење карнета АТА:

 

Прилог 1. – Образац ургенције о нераздуженом карнету АТА,
Прилог 2. – Образац  I Обавештење о нераздуженом карнету АТА  ПКС,
Прилог 3. – Образац  обрачуна царинског дуга по карнету АТА,
Прилог 4. – Наплата регулационе таксе,
Прилог 5. – Сертификат.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина