Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Извозна документација за Руску федерацију
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење и привремени смештај
Активно оплемењивање
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ПРИВРЕМЕНИ УВОЗ

 

Ближе објашњење поступка привременог увоза са потпуним особођењем од плаћања увозних дажбина можете преузети овде, као и прилог 27.

 

Поступак привременог увоза са делимичним ослобођењем од плаћања увозних дажбина је ближе објашњен актом Управе царина број: 148-I-030-01-281/2020 од 23.07.2020. године, који можете овде преузети.

 

Образац за привремени увоз/извоз робе као прилог усменој декларацији можете преузети овде.

 

 

 УСМЕНО ДЕКЛАРИСАЊЕ ЗА ПРИВРЕМЕНИ УВОЗ/ИЗВОЗ АМБАЛАЖЕ

 

Усмено декларисање за привремени увоз/извоз амбалаже је ближе објашњено актом Управе царина број 148-03-030-02-4/3/2011, допуну истог акта можете преузети овде .

 

Образац за привремени увоз/извоз амбалаже такође можете преузети овде.

 

НАПЛАТА КОМПЕНЗАТОРНЕ КАМАТЕ

 

Имајући у виду да нови царински прописи не предвиђају наплату компензаторне камате, овде се можете упознати са објашњењем Управе царина.

                                                       


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина