Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Извозна документација за Руску федерацију
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење и привремени смештај
Активно оплемењивање
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЗНИК

 

Управа царина Србије је, тежећи даљем стварању повољног амбијента за несметано и олакшано обављање привредних активности субјеката који уживају високи степен поверења, уредила и омогућила примену института ''овлашћени извозник''.


Појам Овлашћени извозник је привредни субјекат који често врши поступак извоза робе са преференцијалним пореклом у земље или територије са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини који такву могућност прописују, који је аплицирао за стицање статуса овлашћеног извозника, и коме је Управа царина издала одобрење за сачињавање изјаве на фактури.


Погодности

Стицањем статуса овлашћеног извозника привредник добија могућност да за робу преференцијалног порекла коју извози, без обзира на њену вредност, сачини изјаву о пореклу на фактури, доставници или другом комерцијалном документу. У зависности од услова из издатог одобрења, таква изјава у прописаној форми може бити откуцана или отиснута и без својеручног потписа одговорног лица.


Обавезе

Да би стекао статус овлашћеног извозника, привредни субјекат мора поднети захтев и доказати испуњеност свих услова који су постављени тако да у основу утврђују потребан степен учесталости извозних поступака, високи степен поверења у царинско пословање и познавање правила о пореклу робе.

 

Провера познавања порекла робе

Један од неопходних услова за стицање статуса ''овлашћеног извозника'' је доказ о успешно извршеној провери познавања порекла робе за најмање једно запослено лице привредног друштва - подносиоца захтева. Заинтересована лица  могу поднети електронску  пријаву за проверу познавања порекла робе Управи царина Србије (Е-ПРИЈАВА).

 

Додатне информације у вези са провером познавања порекла можете видети ОВДЕ.

 

 

 

 
 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина