Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Извозна документација за Руску федерацију
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење и привремени смештај
Активно оплемењивање
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

Е-ПОРЕКЛО

 

 

Шта је Е-Порекло?

Е-порекло су нови електронски сервиси Управе царина који пословној заједници омогућавају:

  • Е-ООП: Електронско подношење, допуну и преглед захтева за издавање обавезујућег обавештења о пореклу робе – ООП, у складу са чланом 23. Царинског закона; и
  • Е-ПРИЈАВА: Електронско подношење пријаве за проверу познавања порекла робе у оквиру поступка стицања статуса овлашћеног извозника у складу са применом споразума о слободној трговини који то предвиђају.

 

Шта је Е-ООП?

Е-ООП апликација је електронска услуга (сервис) која омогућава подношење захтева за издавање обавезујућег обавештења о пореклу робе - ООП путем Интернета.

 

Потврда регистрације корисника, потврда пријема захтева и почетка обраде захтева врши се путем имејл нотификација, и тај процес је описан даље у Корисничком упутству.

 

Подношење захтева доступно је свим корисницима независно од локације на којој се налазе.

 

Апликација не захтева посебан хардвер, као ни процес инсталације. Све што вам је потребно је стандардни Интернет претраживач, по могућству Google Chrome.

 

 

Ко може бити корисник Е-ООП апликације?

Корисник може бити било које заинтересовано правно или физичко лице које жели да електронски поднесе захтев за издавање обавезујућег обавештења о пореклу робе - ООП путем Интернета.

 

Електронско подношење захтева за издавање ООП можете извршити ОВДЕ.

 

 

Шта је Е-ПРИЈАВА?

Е-ПРИЈАВА апликација је електронска услуга (сервис) која омогућава подношење пријаве за проверу познавања порекла робе путем Интернета.

 

Апликација је задужена за подношење пријаве, док се заказивање термина провере познавања порекла врши у директној комуникацији са службеницима Одељења за порекло и царинску вредност робе.

 

Потврда пријема пријаве, као и почетак обраде исте врши се путем имејл нотификација и тај процес је описан даље у Корисничком упутству.

 

Подношење пријаве доступно је свим корисницима независно од локације на којој се налазе.

 

Апликација не захтева посебан хардвер, као ни процес инсталације. Све што вам је потребно је стандардни Интернет претраживач, по могућству Google Chrome.

 

 

Ко може бити корисник Е-ПРИЈАВА апликације?

Корисник може бити било које правно лице које жели да електронски поднесе пријаву за проверу познавања порекла робе (Е-ПРИЈАВА) путем Интернета. Е-ПРИЈАВА намењена је првенствено привредним друштвима која желе да постану овлашћени извозници, чиме стичу право за сачињавање изјаве о пореклу робе на фактури за било коју вредност пошиљке робе са пореклом и која морају да имају запослено најмање једно лице које познаје правила о пореклу робе, што се доказује потврдом о успешно извршеној провери о познавању порекла робе пред комисијом Управе царина.

 

Подношење пријаве за проверу познавања порекла робе можете извршити ОВДЕ.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина