Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Извозна документација за Руску федерацију
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење и привремени смештај
Активно оплемењивање
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИНСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ 

 

 

Царинска лабораторија организационо припада Сектору за тарифске послове Управе царина.

 

Царинска лабораторија се састоји од дела ѕа сврставање робе и аналитичког дела. Први део има обавезу да сврстава робу по Царинској тарифи и чине га један одсек и две групе. Други део је Одсек за аналитику, чија је обавеза да изврши идентификацију, односно, испитивање роба.      

 

 

 

 

Organizacija     

                          

              

 

 

 

 Сврставање робе

Одсек за сврставање робе се налази при Царинарници Београд, а две Групе се налазе при Царинарницама у Новом Саду и Нишу.

 

Одсек и Групе имају обавезу да за достављени узорак робе и техничке документације, израде лабораторијски налаз. Налази се најчешће раде због сврставања предметне робе сходно одредбама Закона о Царинској тарифи.

 

 

 

Аналитика

 

Испитивање роба се врши у Одсеку за аналитику Царинске лабораторије, или по потреби, у некој од екстерних лабораторија са којима Царинска лабораторија има уговор о услужним испитивањима.

 

Идентификација узорака робе врши се на основу хемијско - технолошких испитивања и одговарајуће техничке документације.

 

 

 

 

 

 

Kонтакт: 

 

ЦАРИНСКА ЛАБОРАТОРИЈА

 

Одсек за сврставање робе и Одсек за аналитику Београд

Жоржа Клемансоа 37, IV спрат

11000 Београд

 Тел/ факс: 011 27 51 467

 

 

Група за сврставање робе Нови Сад

Царинска 1

21000 Нови Сад

Тел: 021 422 490

Факс: 021 452 254

 

 

Група за сврставање робе Ниш

Димитрија Туцовића 16

18000 Ниш

Тел/ факс: 018 291 401

 

 

 

 

 

 

Прописи, расписи и методе испитивања


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина