Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Извозна документација за Руску федерацију
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење и привремени смештај
Активно оплемењивање
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ЦАРИНСКА ТАРИФА

 

Влада Републике Србије је усвојила Уредбу о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2021. годину, ("Службени гласник Републике Србије", бр. 147/20,159/20),

 

За пречишћен, интегрални текст ЦАРИНСКЕ ТАРИФЕ на српском језику кликнути ОВДЕ 

 

Поред усклађивања номенклатуре које обухвата измене и/или допуне наименовања, нумеричких ознака, Напомена и Основних правила за примењивање Царинске тарифе, Уредба обухвата и стопе, односно износе царине утврђене Законом о царинској тарифи, односно закљученим споразумима о слободној трговини које су примењене на усклађену номенклатуру.

 

Сврставање робе у Царинску тарифу представља одређивање тарифног става за ту робу, у складу са Законом о царинској тарифи и прописима донетим на основу овог закона.  Номенклатура Царинске тарифе усклађена са Комбинованом номенклатуром Европске уније, примењује се на сврставање производа у Царинској тарифи.

 

Одлуке о сврставању које је донео Комитет за Хармонизовани систем , а које је као класификациона мишљења потврдила Светска царинска организација, обавезне су за примену. 

  • Списак одлука о сврставању према заседањима, које су објављене у "Службеном гласнику Републике Србије"  са директним линковима ка оригиналном садржају, може се преузети овде

 

  • Списак робe сврстанe у складу са одлукама Комитета за Хармонизовани систем Светске царинске организације, а које су објављене у „Службеном гласнику Републике Србије“, уређен према растућим тарифним ознакама, може се преузети
    • овде  (за одлуке о сврставању где је тарифна ознака у складу са номенклатуром ХС 2012),

или

    • овде  (за одлуке о сврставању где је тарифна ознака у складу са номенклатуром ХС 2017)

 

Одлуке о сврставању које је усвојила Европска комисија и које су објављене у "Службеном листу Европске уније" ("Official Journal of the European Union") , обавезне су за примену.

 

  • Списак робe сврстанe у складу са уредбама Европске уније које су објављене у "Службеном гласнику Републике Србије" уређен према растућим тарифним ознакама (тарифна ознака у складу са номенклатуром ХС 2012), може се преузети овде.

  

ПРАВНИ ОСНОВ

 

Закон о Царинској тарифи

("Службени гласник Републике Србије" бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 - др. закон, 91/19))

 

Хармонизовани систем назива и шифарских ознака

("Harmonized commodity description and coding system, 2017 edition" - "Amendments to the Harmonized System Nomenclature effective from 1 January 2017")

 

Комбинована номенклатура Европске уније за 2021. годину

 

(Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1577 of 21 September 2020 amending Annex I to Council Regulation (EEC)No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on theCommon Customs Tariff)

 

КОРИСНИ ЛИНКОВИ 

 

 

 

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина