Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Извозна документација за Руску федерацију
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење и привремени смештај
Активно оплемењивање
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА - КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

 

Царински закон

 Текст Царинског закона можете преузети овде.

 

Уредба о царински дозвољеном поступању с робом

Текст Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом можете преузети овде

 

Текст Правилника

Текст Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку можете преузети овде.

 

 

Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста роба или спровођење одређених поступака

Текст Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста роба или спровођење одређених поступака можете преузети овде.  


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина