Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Извозна документација за Руску федерацију
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење и привремени смештај
Активно оплемењивање
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

Поједностављени поступак при извозу и увозу робе за царинске заступнике

Управа царина припремила је објашњења за спровођење поједностављеног поступка при извозу за царинске заступнике, као и текст објашњења за спровођење поједностављеног поступка при увозу за царинске заступнике. 

 

Поједностављени поступак у простору примаоца односно пошиљаоца

Преузмите текст објашњења  за спровођење поједностављеног извозног поступка.

 

Овде можете преузети текст објашњења о спровођењу поједностављеног царинског поступка при увозу робе

 

Поједностављени царински поступак на основу фактуре

Управа царина је донела објашњење о поједностављеном царинском поступку на основу фактуре, који се примењује од 02.12.2019. године. Текст објашњења можете преузети овде.

 

                

 

            

                     Поједностављени царински поступци - презентација          

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина