Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Поступак царињења у путничком промету
Моторна возила
Царинске повластице за физичка лица
Царинске повластице за правна и друга лица
Преносива средства плаћања
Забране и ограничења
Крените спремни на пут

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ЦАРИНСКЕ ПОВЛАСТИЦЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА И ДИПЛОМАТЕ

 

Одредбама члана 245. Царинског закона, ослобођена су од плаћања увозних дажбина физичка лица, и то:

 

1. путници који долазе из иностранства - на предмете који служе њиховим личним потребама за време путовања (лични пртљаг), независно од тога да ли их носе са собом или су их дали на превоз возару;

 

2. домаћи путници, поред предмета личног пртљага - на предмете које уносе из иностранства, ако нису намењени препродаји;

 

3. страни држављани који су добили држављанство и страни држављани који су добили азил, односно одобрење за стално настањење у Републици Србији - на предмете за своје домаћинство, осим на моторна возила;

 

4. домаћи држављани - чланови посада домаћих бродова и домаћи држављани, који су по ма ком основу били на раду у иностранству непрекидно најмање две године - на предмете домаћинства, осим на моторна возила;

 

5. домаћи и страни држављани - на пошиљке мале вредности које бесплатно примају од физичких лица из иностранства, под условом да те пошиљке нису комерцијалне природе;

 

6. домаћи држављани и страни држављани стално настањени у Републици Србији - на предмете наслеђене у иностранству;

 

7. домаћи држављани, страни држављани стално настањени у Републици Србији, привредни субјекти, заједнице и друге организације - на одликовања, медаље, спортске трофеје, и друге предмете које добијају у иностранству на такмичењима, изложбама и приредбама од међународног значаја;

 

8. научници, књижевници и уметници - на сопствена дела која уносе из иностранства;

 

9. домаћи држављани који живе у пограничном појасу - на производе земљорадње, сточарства, рибарства, пчеларства и шумарства добијене са својих имања која се налазе у пограничном појасу суседне државе, као и на приплод и остале производе добијене од стоке која се због пољских радова, испаша или зимовања налази на тим имањима;

 

10. возачи моторних возила - на гориво и мазиво у резервоарима који су фабрички уграђени у моторно возило;

 

11. особе са инвалидитетом, односно организације особа са инвалидитетом - на предмете намењене за образовање, запошљавање или побољшање друштвеног положаја особа са инвалидитетом, путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено за превоз лица посебно израђена или прилагођена за употребу од стране особа са инвалидитетом, као и на резервне делове, компоненте или додатке који су посебно направљени за те производе;

 

12. грађани на специфичну опрему, уређаје и инструменте за здравство и на резервне делове и потрошни материјал за коришћење те опреме, за личну употребу, који се не производе у Републици Србији.
Одредбама члана 244. Царинског закона ослобођена су од плаћања увозних дажбина страна лица и то:
1) шефови страних држава, изасланици шефова страних држава у специјалној мисији, као и чланови њихове пратње - на предмете намењене службеној и личној употреби;
2) међународне организације - на предмете намењене службеним потребама;
3) међународне и друге стране хуманитарне организације - на робу намењену пружању хуманитарне помоћи;
4) дипломатска и конзуларна представништва страних држава - на предмете намењене службеним потребама;
5) шефови страних дипломатских и конзуларних представништава и чланови њихових ужих породица - на предмете намењене личној употреби.

 

Ослобођено је од плаћања увозних дажбина у складу са одредбама међународних уговора:
1) дипломатско особље страних дипломатских представништава и чланови њихових ужих породица - на предмете намењене личној употреби;
2) особље страних дипломатских и конзуларних представништава - на предмете домаћинства.

 

Предмети ослобођени од плаћања увозних дажбина из ст. 1. и 2. овог члана не могу се отуђити или другом лицу дати на употребу пре пријаве царинском органу и спроведеног поступка царињења.

 

Повластице из ст. 1. и 2. овог члана не могу користити домаћи држављани нити страни држављани стално настањени у Републици Србији.

 

Начин спровођења одговарајућих царинских поступака у складу са прописаним повластицама регулисан је одредбама Уредбе о царинским повластицама, о чему се детаљније можете информисати овде.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина