Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Поступак царињења у путничком промету
Моторна возила
Царинске повластице за физичка лица
Царинске повластице за правна и друга лица
Преносива средства плаћања
Забране и ограничења
Крените спремни на пут

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ЦАРИЊЕЊЕ  У  ПУТНИЧКОМ  ПРОМЕТУ

 

Овде се можете информисати о начину спорвођења царинског поступка у путничком промету са иностранством. Такође можете видети Списак предмета за личне потребе и спортске сврхе, за које се може одобрити привремени увоз уз потпуно ослобођење од увозних дажбина, као и Образац за привремени увоз/извоз робе (прилог усменој декларацији за привремени увоз/извоз).


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина