Preskoči veze navigacije
Технологија рада
Технички предуслови
Актуелно
Преузимање програма и докумената
Списак верификованих програма

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ЦАРИНСКИХ ДОКУМЕНАТА

 

Сваки учесник у царинском поступку пре укључивања у електронско подношење царинских докумената мора поднети Управи царина - Сектору за информационе и комуникационе технологије захтев за одобрење електронског подношења докумената. Сектор за информационе технологије проверава испуњење техничких услова и са мишљењем га прослеђује Сектору за царинско пословање. Одобрење за укључивање у електронско подношење докумената даје директор Управе царина.

 

Уколико предузеће жели да доради своју апликацију за обраду царинске документације, дорадиће је у складу са техничким упутствима Управе царина, и поднети захтев Управи царина - Сектору за информационе и комуникационе технологије за дозволу тестирања програма за електронско подношење докумената. Одобрење за тестирања програма за електронско подношење докумената даје руководилац Сектора за информационе и комуникационе технологије, као и потврду да је апликација дорађена у складу са захтевом Управе царина.

 

Документација потребна за измене апликација, као и поменути захтеви који се достављају на посебним обрасцима, могу се преузети на страници Преузимање програма и докумената.

 

Напомињемо да се захтеви за одобрење електронског поношења царинских докумената (осим за апликацију коју је израдила Управа царина) неће разматрати без потврде да је апликација дорађена у складу за захтевом Управе царина.


 

ТЕХНОЛОГИЈА РАДА

 

Техничко решење се своди на електронско достављање претходно припремљених података на контролу и даљу обраду информационом систему Управе царина. Преконтролисани електронски документ се затим доставља на рачунар царинске испоставе у којој се документ подноси и у писаној форми. После прихватања царинског документа поступак се спроводи на досадашњи начин.


 

Припрема документа

Подносилац декларације припрема документ у електронској форми коришћењем свог информационог система. Уколико подносилац декларације не поседује софтвер за обраду царинске документације, може користити софтвер који је Управа царина израдила за упис, елементарну контролу и штампу ЈЦИ и сажете декларације, који можете преузети на страници Преузимање програма и докумената.

 

Документ се по завршеној обради исписује у XML формату који је прописала Управа царина (који такође можете преузети на страници Преузимање програма и докумената).

 

Размена података

Подаци се шаљу на рачунар који се налази у згради Сектора за информационе и комуникационе технологије. За слање података се користи сервис Телеком Србија, а за велика предузећа је омогућена 24-часовна веза са Управом царина.

 

Једним слањем, односно у једном сету података који се доставља Управи царина се може налазити до 99 докумената, при чему није битно да ли се ради о једној или више врста докумената.

 

Документа се могу слати на контролу и/или прослеђвање на локални сервер царинске испоставе од 0 - 24 часа.

 

На рачунарима Управе царина се врши контрола документа уколико је то означено у сету података. По завршетку контроле сета података (свих послатих докумената), подносиоцу се враћа информацијa о томе, као и евентуалне листе грешака за сваки документ. Када се у сету података то означи, сваки документ из сета се шаље на локални сервер царинске испоставе у којој ће се спровести поступак, при чему није битно да ли је документ преконтролисан.

 

Контрола документа

Контрола документа се врши оним програмима који се користе за контролу документа поднетог само у писаној форми, осим контроле која се односи на раздужење претходних исправа.

 

Дозвољено је електронско подношење и контрола документа дан или више дана пре његовог подношења у писаној форми.

 

Обрада документације у царинској испостави

Предуслов за наставак обраде документа у царинској испостави је његово подношење у писаној форми. Када се поднесе документ у писаној форми, царински службеник, на основу идентификације документа уписане у рубрику 54 ЈЦИ, односно одговарајућу рубрику сажете декларације, приказује документ и додељује му број из контролника.

 

У овом тренутку се извршавају контроле које се односе на раздужење претходних исправа.

 

Уколико контрола документа није извршена на централном рачунару у текућем дану или није уопште извршена, све контроле документа се безусловно извршавају.

 

Без обзира на аутоматски режим извршавања контроле документа, царински службеник може увек извршити комплетну контролу поднетог документа, као и ускладити датум подношења у електронски поднетом документу са датумом подношења из документа поднетог у писаној форми.

 

Обрада документације у царинској испостави - прихватање документа

Прихватање документа - од овог тренутка поступак обраде документа је идентичан, независно од тога да ли је документ поднет електронски или само у писаној форми.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина