Preskoči veze navigacije
Како до услуге
СМС
Говорни аутомат

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ПРЕГЛЕД ТРЕНУТНОГ СТАЊА ГАРАНЦИЈА

 

Управа царина Републике Србије од 05.06.2009. године пружа услугу која корисницима омогућава увид у тренутно расположиво стање сопствених гаранција путем поруке - Short Message Service (SMS) и говорног аутомата – Interactive Voice Response (IVR).
 
Од 30.03.2014. године омогућено је праћење тренутно расположивог стања гаранција у реалном времену (’online’ режиму). Прeглед стања може се вршити за положено обезбеђење у поступку пуштањa робе у слободан промет и царинског складиштења.
 
Основни предуслови за коришћење ове услуге су пријављене гаранције, бројеви телефона и тип услуге у информационом систему Управе царина (ИС УЦ). Типови услугe могу се користити са мобилних телефона свих оператера у Републици Србији а фиксни бројеви телефона искључиво са дигиталних централа.
 
Сектору за информационе и комуникационе технологије могу се пријавити сви заинтересовани клијенти /подносиоци гаранција за коришћење ове услуге.
 
Захтев није потребно поново подносити када се региструју нове гаранције ако се не мењају подаци у бази података ИС УЦ о пријављеном подносиоцу захтева, бројевима телефона и типу услуге. Пријављени бројеви телефона везују се за порески идентификациони број (ПИБ) подносиоца захтева.
 
За додатне информације о коришћењу ове услуге можете се обратити Сектору за информационе и комуникационе технологије електронском поштом на адресу epd@carina.rs или путем телефона 011/2015-888 од 7:30 до 15:30 часова.

 

 


 Пријава за коришћење услуге
• Услуга путем поруке - Short Message Service (SMS)
• Услуга путем говорног аутомата – Interactive Voice Response (IVR)


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина