Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

OДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ И КОМУНИКАЦИЈА


OДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ И КОМУНИКАЦИЈАГрупа за односе са јавношћу настоји да континуирано пружа инфор-мације о резултатима рада, новитетима и модернизацији у царинској служби, како би најшира јавност била што боље упозната са мисијом и стратешким циљевима службе, као и темпом њиховог остваривања.
 

 

 

 

 

OДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ И КОМУНИКАЦИЈАСве информације у вези са најзначајнијим активностима Управе царина износе се у разумљивој и илустративној форми, путем саопштења, вести на веб порталу, организацијом конференција за новинаре и на разне друге начине. Због растуће потребе за брзим протоком информација како ка јавности тако и унутар институције, формирани су сајт и портал царинске службе Србије који се свакодневно ажурирају. 

  

OДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ И КОМУНИКАЦИЈАРедовно се припремају и дистрибуирају саопштења која илуструју постигнуте резултате, међународну сарадњу, модернизацију, као и све сервисне информације које би могле бити корисне за путнике и компаније. 

 


 

 

 

 

 

 

OДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ И КОМУНИКАЦИЈАТоком последњих година, захваљујући кредиту Светске банке и донацији Канцеларије за царинску и фискалну помоћ (CAFAO), спроведене су и две значајне медијске кампање - “Отворена царинска линија” и “Поглед са искуством”. Поводом два века царинске службе Србије издата је и монографија “Царина и царинска служба у Србији (1804-1914)” као својеврсни историјски приказ развоја царинске делатности на овим просторима. 

  

OДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ И КОМУНИКАЦИЈАУ холу Управе царина налази се стална изложбена поставка ‘’Царинска служба у Србији од 1804 до Другог светског рата’’.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина