Preskoči veze navigacije
Правна регулатива
eIPR апликација
Електронска база података

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА БАЗА ПОДАТАКА

 

Електронска база података у вези са заштитом права интелектуалне својине на граници формирана је у складу са чланом 258. Царинског закона и садржи податке о одлукама царинског органа којима су одобрени захтеви носилаца права интелектуалне својине за предузимање мера у вези са робом за коју се сумња да повређује право интелектуалне својине. База садржи и податке о роби чије пуштање je обустављено, односно која је задржана због сумње у повреду права интелектуалне својине, а на основу одобрених захтева носилаца права.

 

Линк: http://javnaiprbaza.carina.rs/inespublic

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина