Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

БИЛАТЕРАЛНИ СПОРАЗУМИ (29)
 
  

1.Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Македоније о царинској сарадњи и узајамној помоћи („Сл. лист СРЈ - Међународни уговори”, бр. 5/96). Ступио на снагу 19. априла 1997. године. 

 
2. Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Руске Федерације о сарадњи и узајамној помоћи царинских служби („Сл. лист СРЈ - Међународни уговори”, бр. 2/97). Ступио на снагу 20. августа 1997. године. 
 
3. Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Бугарске о царинској сарадњи и узајамној помоћи („Сл. лист СРЈ - Међународни уговори”, бр. 2/98). Ступио на снагу 11. априла 1998. године.
 
4. Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Румуније о царинској сарадњи и узајамној административној помоћи у спречавању, истраживању и сузбијању царинских прекршаја („Сл.лист СРЈ - Међународни уговори”, бр. 2/98). Ступио на снагу 8. јула 2001. године.
 
5. Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије  и Владе Чешке Републике о узајамној помоћи у царинским питањима („Сл. лист СРЈ-Међународни уговори”, бр. 1/01). Ступио на снагу 24. јуна 2001. године.
 
6. Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Мађарске о сарадњи и узајамној помоћи у царински питањима („Сл. лист СРЈ - Међународни уговори”, бр. 6/98). .Ступио на снагу 8. фебруара 1999. године.
 
7. Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Словачке Републике о узајамној помоћи у царинским питањима („Сл . лист СРЈ – међународни уговори”, бр. 4/01). Ступио на снагу 29. јула 2001. године.
 
8. Уговор између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о царинској сарадњи и узајамној помоћи („Сл. лист СРЈ - Међународни уговори”, бр. 4/02). Ступио на снагу 25. августа 2004. године.
 
9. Споразум о узајамној административној помоћи у спречавању, истраживању и сузбијању царинских прекршаја између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Турске („Сл. лист СРЈ - Међународни уговори”,  бр. 4/03). Ступио на снагу 1. маја 2003. године.
 
10. Споразум између Владе Републике Србије и владе Републике Хрватске о узајамној помоћи у царинским питањима („Сл. гласник РС”, бр. 34/06). Ступио на снагу 1. октобра 2006. године.
 
11. Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о узајамној помоћи у царинским питањима. („Сл. гласник РС - Међународни уговори”, бр. 102/2007).  Ступио је на снагу 1. јула 2008. године.
 
12. Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима („Сл. гласник РС - Међународни уговори” бр. 102/2007).  Ступио је на снагу 1. фебруара 2010. године.
 
13. Споразум између Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Републике Француске о узајамној административној помоћи у спречавању, откривању и сузбијању царинских прекршаја („Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори”, бр. 17/72). Ступио на снагу 22. новембра 1971. године.
 
14. Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Републике Аустрије о административној сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима у циљу сузбијања повреда царинских прописа („Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори”, бр. 14/79). Ступио на снагу 1. августа 1979. године.
 
15.  Споразум између Савезног извршног већа скупштине Социјалистичке Федеративне  Републике Југославије и Владе Републике Грчке о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима  („Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори”, бр. 9/86). Ступио на снагу 1. фебруара 1986. године.
 
16.Споразум између Савезног извршног већа скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Народне Републике Кине о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима. Потписан у Београду дана 23. јануара 1989. године. Ступио на снагу 1. септембра 1989. године.
 
17. Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Савезне Републике Немачке о узајамној административној помоћи у спречавању, откривању и сузбијању повреда царинских прекршаја („Сл. лист СФРЈ- Међународни уговори”, бр. 4/76). Ступио на снагу 1. септембра 1975. године.
  
18. Споразум између Савезног извршног већа скупштине Социјалистичке Федеративне  Републике Југославије и Владе Сједињених Америчких Држава о узајамној помоћи између њихових царинских управа. Потписан у Београду дана 11. априла 1990. године. Ступио на снагу 19. новембра 1990. године.

 

19. Споразум о узајамној административној помоћи између Савезне Валаде Савезне Републике Југославије и Владе Републике Италије у спречавању, истраживању и сузбијању царинских прекршаја („Сл. лист СРЈ- Међународни уговори”, бр.4/2003). Ступио на снагу 11. новембра 2010. године.

20. Споразум између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о  сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима („Сл. гласник РС”, ''Међународни уговори'' бр. 1/2011). Ступио на снагу 1. септембра 2011. године.
 
21. Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима (Сл. гласник РС- ''Међународни уговори'', бр. 8/2011). Ступио на снагу 1. јануара 2012. године. 

 

22. Споразум између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о узајамној помоћи у царинским питањима. („Сл.гласник РС – Међународни уговори”, бр. 10/2010). Ступио на снагу 1. новембра 2012. године.   

 

23.  Споразум између Владе Републике Србије и Владе Грузије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима (''Сл. гласник РС-Међународни уговори'', бр. 3/2012). Ступио на снагу 1. фебруара 2013. године.

 

24.  Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима (Сл.гласник РС - Међународни уговори'', бр. 6/2012). Ступио на снагу 10. марта 2013. године.

  

25. Споразум о стабилизацији и придруживању између европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране и Републике Србије, Протокол 6 о узајамној административној помоћи у царинским питањима. Ступио на снагу 1. септембра 2013. године.

 

26.  Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима (Сл.гласник РС - Међународни уговори бр.11/14). Ступио на снагу 1. децембра 2014. године. 
 

27.  Споразум између Владе Републике Србије и Савета Министара Републике Албаније о узајамној помоћи у спречавању, истраживању и сузбијању царинских прекршаја. Потписан у Београду 10. новембра 2014. године. Ступио на снагу 1. јуна 2015. године 

 

28. Споразум између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о узајамној помоћи у царинским питањима. Потписан у Београду, 12. октобра 2018. године.

 

29. Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о узајамном признавању одобрења овлашћених привредних субјеката за сигурност и безбедност (AEOS). Потписан у Скопљу, 26. августа 2019. године.

 

 

               

Споразуми о царинској сарадњи који још нису ступили на снагу

 

1. Споразум између Владе Републике Србије и владе Републике Црне Горе и Владе Исламске Републике Ирана о узајамној помоћи и сарадњи у царинским питањима („сл.гласник рс”, бр. 34/06).
Потписан у Техерану, 1. јуна 2005. године
Код нас је ратификован 2006. године. Иран га још није ратификовао.
 
 
  


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина