Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

 

 OBRAZAC PRIJAVE  - r.m. 7.docx

 

 Tekst konkursa

 

Konkurs je objavljen 18.09.2019. godine na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Uprave carina, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-Uprave, oglasnoj tabli i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Rok za podnošenje prijava je 8 dana.

 

 Ispravka teksta konkursa  

 

Izvršena je ispravka tehničke greške u tekstu konkursa, za radno mesto broj 7. Ispravka će biti objavljena u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje 25.09.2019. godine. Rok za podnošenje prijava SAMO za radno mesto broj 7 ističe 8 dana od dana objavljivanja ispravke.

 

 Zakon o carinskoj službi

 Zakon o republičkim administrativnim taksama

 Zakon o zaštiti od požara

 Zakon o budžetu za 2019. godinu

 Zakon o javnim nabavkama

 Zakon o planiranju i izgradnji

 

Ostali zakoni i propisi potrebni za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija, nalaze se na sajtu Uprave carina u odeljku Zakoni i propisi. 

 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina