Preskoči veze navigacije
Uvoz polovnih vozila
Licitacije
Poštanske pošiljke
Uvoz kineske robe
Privremeni uvoz/izvoz
Selidbe
Lični prtljag
Kućni ljubimci
Unos biljaka
Unos lekova
Unošenje/iznošenje deviza
Povraćaj PDV
Unos oružja
Unos i iznos umetnina
Krenite spremni na put
Carinjenje u putničkom prometu sa inostranstvom
Povlastice za invalide

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

1. Ko ima pravo na povraćaj PDV-a?

 

Pravo na povraćaj PDV imaju putnici koji u Republici Srbiji nemaju prebivalište ni boravište, a koji u ličnom prtljagu iznose kupljenu, nekorišćenu, nekomercijalnu robu u vrednosti koja je jednaka ili veća od 6.000 dinara (uključujući PDV), u roku od tri meseca od dana kupovine.

 

2. Ima li još neki uslov koji treba ispuniti da bih mogao da računam na povraćaj PDV-a?

 

Prilikom napuštanja Republike Srbije putnik je dužan da carinskom službeniku da na uvid kupljena dobra, račune, kao i original i kopiju Obrasca ZPPDV strana 1 i ZPPDV strana 2 – Zahtev putnika za povraćaj PDV.

Originalne račune i overen Obrazac ZPPPDV zadržava kupac – putnik, a kopiju Obrasca ZPPPDV zadržava carinik.

  

3. Da li će mi carinik odmah vratiti PDV? Možete li da mi objasnite ulogu carinika pri povraćaju PDV-a?

 

Carinik samo vrši overu podnetog Obrasca ZPPPDV, ali ne i povraćaj plaćenog PDV-a.

 

4. Da li mogu da ostvarim povraćaj PDV-a ukoliko ne posedujem pasoš, već samo ličnu kartu?

 

Da, povraćaj PDV-a možete ostvariti i ako ne posedujete pasoš, jer se u obrazac za povraćaj PDV-a upisuje ili broj pasoša ili broj druge putne isprave za prelazak državne granice.

 

5. Ko je meni i u kom roku dužan da vrati PDV, ukoliko ispunjavam sve uslove?

 

Putniku ili drugom podnosiocu zahteva plaćeni PDV se vraća ako u roku od 12 meseci od dana otprmanja dobara u inostranstvo dostavi prodavcu dokumentaciju na kojoj je carinski organ potvrdio da su ispunjeni uslovi za povrećaj PDV-a.

Na osnovu dostavljenog overenog originala Obrasca ZPPPDV, vrši se povraćaj plaćenog PDV-a kupcu, odnosno, podnosiocu zahteva. Treba voditi računa o tome da je rok za dostavljanje zahteva za povrćaj PDV-a 12 meseci od dana otpremanja robe u inostranstvo.

 

6. Da li je moguće zahtev za povraćaj PDV-a dostaviti poštom?

 

Da. Ukoliko overeni original Obrasca ZPPPDV dostavljate poštom, potrebno je da prodavcu dostavite i broj računa u banci na koji će se izvršiti povraćaj plaćenog PDV-a.

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina