Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

 Arhiva

DokumentacijaFilter
Nabavka zastava i koplja9.10.2020
Nabavka usluga veterinarskog pregleda i vakcinacije21.9.2020
Nabavka hrane za životinje 21.9.2020
Nabavka usluga upravljanja rešenjima za zaštitu informacionih sistema28.8.2020
Nabavka usluga idejnog rešenja za značke, amblema i zastava UC17.8.2020
Nabavka usluga kategorizacije i klasifikacije oduzete robe10.8.2020
Navavka usluga za servisiranje radio relejne komunikacione opreme27.7.2020
Nabavka pneumatika24.7.2020
Nabavka plombi.23.7.2020
Nabavka usluga krečenja20.7.2020
Nabavka usluge zamene laminata u kancelarijama zgrade Uprave carina podnim oblogama Tarket20.7.2020
Nabavka usluga tekućeg održavanja i hitnih intervencija na instalacijama ViK za potrebe Uprave carina20.7.2020
Nabavka usluga stručnog nadzora nad izgradnjom graničnog prelaza Gostun6.7.2020
Nabavka usluge aplikativnog prilagođavanja sistema3.7.2020
Nabavka usluga održavanja mobilnih skenera2.7.2020
Nabavka usluga pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline (mikroklima i osvetljenosti) 2.7.2020
Nabavka opreme za uvođenje digitalizovanog sistema povraćaja PDV-a stranim državljanima2.7.2020
Nabavka usluga održavanja UPS - eva25.6.2020
Nabavka radova na otklanjaju nedostataka na elektroinstalacijama niskog napona na upravnoj zgradi u Carinarnici Vršac 25.6.2020
Nabavka dobara - piće i kolonijal24.6.2020
Nabavka usluge održavanja mašina za uništenje krivotvorene robe17.6.2020
Nabavka usluge za održavanje centralnog računara i lokalnih servera11.6.2020
Nabavka usluge održavanja aplikativnog softvera koji koriste WEB servise11.6.2020
Nabavka usluga održavanja licenci ARIS3.6.2020
Nabavka usluge održavanja sistemskog softvera na centralnoj platformi1.6.2020
Nabavka usluga održavanja storidža1.6.2020
Nabavka usluge podrške za PC platformu (PREMIER SUPPORT25.5.2020
Nabavka usluga održavanja licence za DATA CENTAR FIREWALL i uređaja za kontrolu internet saobraćaja 25.5.2020
Nabavka usluga održavanja IBM sistemskog softvera za razvojno okruženje na PC platformi25.5.2020
Nabavka usluga šlepa vozila pod carinskim nadzorom25.5.2020
Nabavka usluga zakupa opreme zbog unapređenja Infosphere CDC podsistema za poslovno izveštavanje 20.5.2020
Nabavka usluga održavanja aplikativnog softvera za NCTS.11.5.2020
Nabavka usluga korišćenja i održavanja licenci za IBM softver za centralni računar11.5.2020
Nabavka usluga održavanja fotokopira marke Canon.11.5.2020
Nabavka usluga L3VPN11.5.2020
Nabavka usluga održavanja agregata8.5.2020
Nabavka usluga zakupa prostora za uskladištenje naftnih derivata8.5.2020
Nabavka usluga održavanja drumskih kolskih vaga8.5.2020
Nabavka plombi4.5.2020
Nabavka usluge održavanja softvera za poslovno izveštavanje4.5.2020
Nabavka usluge održavanja licenece za antivirusni softver4.5.2020
Nabavka usluga zdravstvene zaštite radnika21.4.2020
Nabavka usluge simetričnog internet pristupa za realizaciju rezervnih linkova ka udaljenim lokacijama21.4.2020
Nabavka dobara - dnevne, nedeljne i mesečne štampe15.4.2020
Nabavka službenih uniformi9.4.2020
Nabavka preplate na Privredni savetnik6.4.2020
Nabavka usluge održavanja opreme za domaćinstvo i ugostiteljstvo3.4.2020
Nabavka usluga održavanja uređaja za kontrolu radioaktivnosti30.3.2020
Nabavka usluga tekućeg održavanja i hitnih intervencija na elektroinstalacijama za potrebe Uprave carina, zgrade ERC -a i svih carinarnica 26.3.2020
Nabavka usluga održavanja vozila23.3.2020
Nabavka dokument skenera20.3.2020
Nabavka usluga održavanja dokument skenera20.3.2020
Nabavka usluga servisiranja komunikacione opreme20.3.2020
Nabavka usluga održavanja kliznih i rolo vrata17.3.2020
Nabavka usluga održavanja zelenih površina za potrebe Uprave carina12.3.2020
Nabavka usluga krečenja objekta UC na teritoriji RS12.3.2020
Nabavka usluga - umrežavanje stacionarnih portala za jonizujuće zračenje sa komadnim centrom12.3.2020
Nabavka usluga održavanja UPS - eva12.3.2020
Nabavka usluga održavanja licence za POWER 8 server12.3.2020
Nabavka voća, povrća i jaja za kuhinju9.3.2020
Nabavka mesa i mesnih prerađevina9.3.2020
Nabavka dobara - piće i kolonijal9.3.2020
Nabavka usluga zemene etisona na hodnicima zgrade UC podnim oblogama Tarket5.3.2020
Nabavka usuga tekućeg održavanja i hitnih intervencija na građevinsko zanatskim uslugama UC 5.3.2020
Nabavka usluga održavanja PP opreme4.3.2020
Nabavka štamparskih usluga 27.2.2020
Nabavka preplate na Cekos In27.2.2020
Nabavka usluga fiksne telefonije24.2.2020
Nabavka hleba, mleka i mlečnih proizvoda 21.2.2020
Nabavka ugostiteljskih usluga18.2.2020
Nabavka radova na izradi fasade zgrade caca Vršac18.2.2020
Nabavka voća, povrća i jaja za kuhinju14.2.2020
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja elektro instalacija i davanja stručnog nalaza o ispravnosti na lokacijama CI i CR Uprave carina7.2.2020
Nabavka sredstava za održavanje higijene7.2.2020
Nabavka usluga održavanja gromobrana7.2.2020
Nabavka usluga održavanja fotokopira marke Minolta, faks aparata Panasonic i aparata Rowe7.2.2020
Nabavka usluga - održavanje trafo stanica7.2.2020
Nabavka centralnog modula za kolektovanje podataka stacionarnih jedinica za jonizujuće zračemje  7.2.2020
Nabavka usluga prevoza i smeštaja za službeni put u inostranstvo po odobrenim sredstvima za Carinu 2020  6.2.2020
Nabavka usluge ishrane i hotelskog smeštaja u zemlji6.2.2020
Nabavka usluga prevoza i smeštaja za službeni put u inostranstvo6.2.2020
Nabavka klima uređaja6.2.2020
Nabavka usluga održavanja klima uređaja - split sistemi6.2.2020
Nabavka usluga - objavljivanje tendera i informativnih oglasa31.1.2020
Nabavka usluge - održavanje centralnog rashladnog sistema i čilera30.1.2020
Nabavka usluge - tehnički pregled vozila30.1.2020
Nabavka usluga održavanja licenci ARIS27.1.2020
Nabavka usluga održavanja liftova u zgradi Uprave carina27.1.2020
Nabavka usluga tekućeg održavanja autodizalica23.1.2020
Nabavka usluga tekućeg održavanja i hitnih intervencija na mašinskim instalacijama, ventilacionim sistemima i ložišnoj opremi Uprave carina23.1.2020
Nabavka usluga održavanja automatskih rampi23.1.2020
Nabavka pneumatika23.1.2020
Nabavka usluga preseljenja robe, dokumentacije i pokretnih stvari za potrebe Uprave carina 23.1.2020
Nabavka metalnih polica za magacin16.1.2020
Nabavka opreme za domaćinstvo i ugostiteljstvo15.1.2020
Nabavka usluga podrške za mrežne i bezbednosne uređaje  10.1.2020
Nabavka usluga spoljnog čišćenja 30.12.2019
Nabavka usluga održavanja aplikativnog softvera za poslove finansija - SIRIJUS 27.12.2019
Nabavka usluga održavanja aplikativnog softvera za poslove finansija - SIRIJUS12.12.2019
Nabavka PVC stolarije 9.12.2019
1 - 100 Sledeći

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina