Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

 

INFORMATOR O RADU UPRAVE CARINA

 

Informator izdaje:

 

Republika Srbija
Ministarstvo finansija
Uprava carina
Bulevar Zorana Đinđića 155a
Novi Beograd

 

Sačinjen je prema Uputstvu za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“, broj 68 od 14.09.2010. godine).

 

Za tačnost i potpunost podataka u Informatoru o radu Uprave carina i njegovo redovno ažuriranje, saglasno tački 8. Uputstva za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa, odgovoran je Branko Radujko, v.d. direktora Uprave carina.

 

Za objavljivanje i ažuriranje Informaora o radu odgovorna je Gordana Glišić, samostalni carinski savetnik u Sektoru za ljudske resurse i opšte poslove.

 

Prvi put objavljen je dana 01.12.2005. godine na internet prezentaciji Uprave carina na adresi: www.carina.rs, pod naslovom „Informator o radu Uprave carina". Informator o radu ažuriran je  24.03.2021. godine.

 

Štampani i elektronski primerak „Informatora o radu“ može se dobiti u Upravi carina Srbije, u Sektoru za ljudske resurse i opšte poslove. 

 

 Informator o radu

 

Pregled tekućih javnih tendera i nabavki

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina