Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

KODEKS PONAŠANJA CARINSKIH SLUŽBENIKA

 

U cilju podizanja ugleda carinske službe i otklanjanja negativnih pojava, a u sklopu borbe protiv korupcije, utvrđeni sustandardiintegriteta i pravila ponašanja carinskih službenika. Zbog toga je Ministar finansija Republike Srbije avgusta 2019. godine doneo Kodeks ponašanja carinskih službenika.pdf ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019).

 

Ponašanje zaposlenih u Upravi carina, kao organu državne uprave, uređuje i Kodeks ponašanja državnih službenika("Sl. glasnik RS", br. 29/2008), koji je doneo Visoki službenički savet.

 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina