Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

 
Brzo i bezbedno preko granice

U susret predstojećoj turističkoj sezoni Uprava carina Republike Srbije podseća putnike koji će i ove godine prelaziti srpsku granicu na važeću carinsku proceduru u putničkom prometu, kako bi se izbegla  duža zadržavanja na graničnim prelazima i obezbedio brz i bezbedan promet putnika i robe.

 

Takozvani „zeleni kontrolni prolaz“, tamo gde on postoji, putnici koji prelaze preko graničnog prelaza  mogu koristiti samo kada ne poseduju robu koja podleže plaćanju uvoznih dažbina. U suprotnom se koristi „crveni kontrolni prolaz“, prijavljuje se sve što putnik nosi sa sobom i u tzv. skraćenom postupku carini se roba vrednosti do tri hiljade evra, po  jedinstvenoj carinskoj stopi od 10 odsto i PDV od 20 odsto (odnosno 8 odsto za robu na koju se primenjuje niža stopa PDV).

 

U našu zemlju, pored ličnog prtljaga i lekova za ličnu upotrebu, slobodno se može uneti do 200 cigareta, jedan parfem ili litar alkoholnog pića. Posebne dozvole potrebne su za žive životinje, sirovine životinjskog porekla, kućne ljubimce, kao i za biljke i amaterske radio-stanice. Zabrana bez izuzetka odnosi se na oružje i municiju, nedozvoljene supstance, otrove i štetne materije kao i piratsku robu – plagijate.

 

Limit za iznos deviza iz zemlje iznosi 10.000 evra. Unos novca u zemlju je i dalje neograničen, ali su svi putnici u obavezi da prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, prijave prenos svake sume iznad  10.000 evra i na ulazu i na izlazu iz zemlje.

 

Podsećamo, takođe, da će se od 01.01.2013. godine primenjivati Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2013. godinu čime će carinske stope za pojedine robe biti smanjene, a za neke i ukinute. Sve informacije o novinama u Carinskoj tarifi možete pogledati ovde.

 

Molimo građane da iskoriste svoje pravo da na telefone namenjene što efikasnijem radu službe, jačanju integriteta i borbi protiv korupcije prijave sve uočene nepravilnosti u postupanju službenika Uprave carina. U tu svrhu osim postojećih telefona Otvorene carinske linije 064/732 i Odeljenja Unutrašnje kontrole 011/311-73-10, od 27.12.2011. godine u funkciji je i telefon dežurne ekipe Unutrašnje kontrole Uprave carina  066/ 303 300.

 

Efikasnom organizacijom i primenom savremenih carinskih procedura, Uprava carina obezbediće da svi oni koji dolaze u Srbiju, kao i oni koji putuju u inostranstvo ili su u tranzitu kroz našu zemlju, brzo, bezbedno i lako prođu carinsku kontrolu.

 

Želimo vam prijatan boravak u našoj zemlji

 

 

                                                                  Grupa za odnose sa javnošću
                                                                               011/2695 880
                                                                                pr@carina.rs

 
 
                               

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina