Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

PRIЈAVA PRENOSA SREDSTAVA PREKO GRANICE

 

Svako  fizičko  lice  koje  prelazi  državnu  granicu  Republike  Srbije  i  pri tom prenosi  fizički prenosiva sredstva plaćanja  u  vrednosti  od  10 000  evra  ili  više, obavezno je da taj novac prijavi nadležnim carinskim organima na graničnom prelazu.

 

U slučaju davanja lažnih, netačnih ili nepotpunih podataka, smatraće se da podnosilac prijave nije ispunio zakonsku obavezu i može mu se izreći kazna ili mu carinski organi mogu privremeno zadržati fizički prenosiva sredstva plaćanja na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

 

U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma potrebno je da prijavite:

a) instrumente koji glase na donosioca, kao što su putnički čekovi, prenosivi instrumenti (uključujući čekove, menice i novčane uputnice), koji ili glase na donosioca, indosirani bez ograničenja, u korist fiktivnog primaoca, ili su u nekom drugom  obliku koji dopušta prenos vlasništva nad njima, i nepoptuni instrumenti (uključujući čekove, menice i novčane uputnice), koji su potpisani, ali je izostavljeno ime primaoca;

b) gotov novac (papirni i kovani novac koji je u opticaju kao sredstvo razmene).

Način prijavljivanja sredstava

Počev od 1. januara 2018. godine, podnosilac prijave mora da popuni novi Obrazac prijave prenosa sredstava, i to sve rubrike u beloj boji velikim slovima i tamnom olovkom (tamo gde je naznačeno koristiti jedno slovo/broj u odgovarajućoj kućici); rubrike u sivoj boji popunjava nadležni carinski organ. Za detaljne informacije o popunjavanju preuzmite uputstvo.

 

NAPOMENA: Primena novog obrasca počinje 1. januara 2018. godine.

 

 Novi Obrazac prijave prenosa sredstava

 Uputstvo za popunjavanje novog Obrasca prijave prenosa sredstava

 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina