Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

 STATISTIKA

 

Zahtev za statističke izveštaje

Ukoliko vam je potreban statistički izveštaj, neophodno je da uputite zvanični zahtev zajedno sa overenim dokazom o uplaćenoj administrativnoj taksi. Zahtev možete predati na pisarnicu ili poslati poštom na adresu:

 

Uprava carina
Sektor za informacione i komunikacione tehnologije
Narodnih heroja 63
11070 Novi Beograd

 

Administrativna taksa za statističke izveštaje

Uplata administrativne takse za statističke izveštaje u iznosu od 5. 570 dinara vrši se na račun 840-742221843-57, model 97, poziv na PIB broj preduzeća ili broj 59-013.       

 

Primer uplatnice:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za bliže informacije možete se obratiti na telefone 011/20-15-908 i 011/21-43-831 ili mejlom na uc-statistika@carina.rs.

 

Statistički bilten

(Starija izdanja "Statističkog biltena" možete pogledati OVDE.)

 

2020

Statistički bilten I,II kvartal 20200,54 MB
Statistički bilten I kvartal 20200,53 MB

2019

Statistički bilten - I, II, III, IV kvartal 20191,20 MB
Statistički bilten I,II,III kvartal 20190,54 MB
Statistički bilten I, II kvartal 20190,56 MB
Statistički bilten - I kvartal 20190,77 MB

2018

Statistički bilten - I, II, III, IV kvartal 20180,64 MB
Statistički bilten - I, II, III kvartal 2018 0,78 MB
Statistički bilten - I, II kvartal 20180,71 MB
Statistički bilten - I kvartal 20180,59 MB

2017

Statistički bilten - I, II, III, IV kvartal 2017318,21 KB
Statistički bilten - I,II,III kvartal 0,65 MB
Statistički bilten - I, II kvartal 20170,71 MB
Statistički bilten - I kvartal 20170,60 MB

2016

Statistički bilten - I, II, III, IV kvartal 20160,96 MB
Statistički bilten - I, II, III kvartal 20160,77 MB
Statistički bilten - I, II kvartal 2016507,24 KB
Statistički bilten - I kvartal 20160,63 MB

2015

Statistički bilten - I,II,III,IV kvartal 20150,84 MB
Statistički bilten - I, II, III kvartal 20150,57 MB
Statistički bilten - I, II kvartal 20150,74 MB
Statistički bilten - I kvartal 20150,74 MB

2014

Statistički bilten - I, II, III, IV kvartal 20141,20 MB
Statistički bilten - I, II, III kvartal 20140,93 MB
Statistički bilten - I, II kvartal 20140,83 MB
Statistički bilten- I kvartal 20140,72 MB

2013

Statistički bilten-I,II,III,IV квартал 20131,23 MB
Statistički bilten- I,II,III kvartal 20130,71 MB
Statistički bilten - I, II kvartal 20130,73 MB
Statistički bilten - I kvartal 20130,82 MB

2012

Statistički bilten - I, II, III, IV kvartal 20121,26 MB
Statistički bilten - I, II, III kvartal 20120,68 MB
Statistički bilten - I, II kvartal 20120,82 MB
Statistički bilten - I kvartal 20120,82 MB

2011

Statistički bilten - I,II,III,IV kvartal 20111,07 MB
Statistički bilten - I, II, III kvartal 20110,63 MB
Statistički bilten - I,II kvartal 20110,62 MB
Statistički bilten - I kvartal 20110,57 MB

2010

Statistički bilten - I, II, III, IV kvartal 20100,98 MB
Statistički bilten - I,II,III kvartal 20100,67 MB
Statistički bilten - I, II kvartal 20100,55 MB
Statistički bilten - I kvartal 2010483,96 KB

2009

Statistički bilten - I, II, III, IV kvartal 20090,52 MB
Statistički bilten - I, II, III kvartal 2009497,02 KB
Statistički bilten - I, II kvartal 2009509,57 KB
Statistički bilten - I kvartal 2009296,83 KB

2008

Statistički bilten - I, II, III, IV kvartal 20080,73 MB
Statistički bilten - I, II, III kvartal 2008299,64 KB
Statistički bilten - I, II kvartal 2008298,58 KB
Statistički bilten - I kvartal 2008311,31 KB

2007

Statistički bilten - I, II, III, IV kvartal 20070,72 MB
Statistički bilten - I, II, III kvartal 2007373,41 KB
Statistički bilten - I, II kvartal 2007371,98 KB
Statistički bilten - I kvartal 2007285,24 KB

2006

Statistički bilten - I, II, III, IV kvartal 20060,50 MB
Statistički bilten - I, II, III kvartal 2006138,27 KB
Statistički bilten - I, II kvartal 2006140,04 KB
Statistički bilten - I kvartal 2006124,74 KB

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina