Zakupi

 Закупи

DokumentacijaFilter
Zakup poslovnog prostora za potrebe Carinarnice Niš - carinski referat Aerodrom Konstantin Veliki24.6.2020
Zakup terminala za pootrebe Carinarnice Subotica24.6.2020
Postupak uzimanja u zakup poslovnog prostora za potrebe Carinarnice Niš - Carinski Referat Aerodrom Konstantin Veliki6.7.2020
Zakup poslovnog / skladišnog prostora sa termiinalom za potrebe Carinarnice Beograd - Carinska ispostava Skladišta Beograd 26.8.2020
Zakup poslovnog/ skladišnog prostora sa terminalom za potrebe Carinarmice Kragujevac - Cr Jagodina9.9.2020
Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina