Zakupi

 Закупи

DokumentacijaFilter
Zakup poslovnog/ skladišnog prostora sa terminalom za potrebe Carinarmice Kragujevac - Cr Jagodina9.9.2020
Postupak uzimanja u zakup terminala, poslovnog i skladišnog prostora, za potrebe Carinarnice Šabac - CR Inđija30.9.2020
Postupak uzimanja u zakup terminala i poslovnog/skladišnog prostora, kao i terminala za potrebe Carinarnice Kladovo2.10.2020
Postupak uzimanja u zakup poslovnog prostora za potrebe Carinarnice Niš - Carinski Referat Aerodrom Konstantin Veliki3.11.2020
Postupak uzimanja u zakup terminala sa poslovno/skladišnim prostorom za potrebe Carinarnice Novi Sad - CR Bečej16.11.2020
Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina