Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

petak, 4. jul 2014.
Carinske istrage u Nemačkoj

 

Za predstavnike Odeljenja za carinske istrage Uprave carina, kao i više drugih odeljenja,od 30. juna do 4. jula, održana je radionica pod pokroviteljstvom Svetske carinske organizacije iz oblasti istraga i istražnih tehnika.Radionica je bila posvećena metodologiji rada carinskih istraga Nemačke, a održali su je predstavnici njihove carinske službe Ditmar Mulman i Bernard Basman.

 

 Carinske istrage u Nemačkoj
 

Predstavljen je delokrug rada Odeljenja za carinske istrage carinske administracije Nemačke i prioritetni ciljevi, među kojima su sprečavanje krijumčarenja narkotika, zaštita intelektualne svojine, sprovođenje CITES konvencije, oduzimanje nepropisne akcizne robe, kao i sprečavanje organizovanog kriminala.

 

Kompletno su objašnjeni istražni postupak i istražne tehnike koje se primenjuju u okviru nadležnosti službe za istrage, među kojima su intervju, zadržavanje lica, hapšenje, pretres, nadzor telefona, kontrolisane isporuke, prekogranični nadzor, takođe i uloga državnog tužioca i istražnog sudije u sprovođenju istraga.
Učesnicima obuke je predstavljen način rada specijalnih jedinica koje deluju kao podrška istražiteljima u opasnostima. Ove jedinice trenutno imaju 40 visoko obučenih službenika, koji su prošli psihološko testiranje i specijalni trening. Specijalne jedinice iz službe carinskih istraga, ostvarile su veoma dobre rezultate na nacionalnom i međunarodnom nivou.Ovom prilikom je prikazan film o akcijama pomenutih jedinica u vezi hapšenja organizatora grupa za krijumčarenje cigareta.

 

Ukazano je da u carinarnicama, za istragu imaju timove za nadzor. Oni ne sprovode samo opservaciju, već i hapšenja, a specijalizovani su i za kontrolisane isporuke. Јedinica za nadzor ima 48 ljudi, može da deluje na čitavoj teritoriji, a njen rad se koordinira iz Kelna. Pripadnici ove jedinice, takođe su završili specijalni trening, a u njihovu opremu spadaju pištolji, automati, zaštitni pas, konspirativan radio uređaj, foto i video uređaji, teleskopi, panciri, suzavac, prsluci za kišu... Prikazan je film o delovanju ove jedinice protiv počinioca krijumčarenja cigareta.


U istragama se koristi veliki broj baza podataka koje moraju neprestano da se ažuriraju. Objašnjeno je više konkretnih sistema koji se koriste kao baza podataka i koje su mogućnosti pretrage.


Za odgovarajuće analize rizika i procene rizika, glavni alati su nacionalne i međunarodne baze podataka. Bilo je reči o praćenju konkretnih tokova robe, pravljenju profila rizika, unošenju u sistem. Centar za analizu rizika, nalazi se u Minsteru. Objašnjen je rad ovog centra kao i ostalih službi analize rizika u vezi s robom.
 

Posebna pažnja je posvećena razmeni informacija s policijom i drugim organima na nacionalnom nivou, kao i o međunarodnoj carinskoj saradnji, kroz učešće u zajedničkim operacijama. Detaljno su obrađene sve faze zajedničkih operacija, počev od inicijative i pripreme, pa do izvođenja same operacije i njenih ciljeva koji mogu biti strateški i taktički. Navedeni su i primeri međunarodnih operacija u kojima su učestvovali nemački carinici.

 

Povodom svih tema, neprestano je naglašavan značaj međusobne komunikacije i razmene informacija, te da u borbi protiv kriminala ne treba da postoji bilo kakva prepreka za saradnju državnih organa.

 

Radionica je imala interaktivan karakter, što su učesnici iskoristili da postave veći broj pitanja na koja su odgovarali predavači. U praktičnom delu analizirana su dva studija slučaja, a odnosila su se na otkriveno krijumčarenje cigareta na graničnom prelazu, u putničkom prometu.

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina