Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

INTEGRISANO UPRAVLJANJE GRANICOM U PRAKSI

 

Učesnici obuke IUGU Upravi carina je od 09 do 20. septembra 2019. godine, u skladu sa „Programom zajedničke obuke svih službi u integrisanom upravljanju granicom“, održana obuka „Integrisano upravljanje granicom u praksi“.

 

Obuku je prošlo 840 službenika svih službi uključenih u sprovođenje integrisanog upravljanja granicom iz Uprave carina, Uprave granične policije, Granične fitosanitarne i Granične veterinarske inspekcije.

 

Slobodan TomićTokom obuke kompetentni predavači iz svih pomenutih graničnih službi održali su tematska predavanja o konceptu integrisanog upravljanja granicom u praksi i pravnom okviru u našoj zemlji, regionu i EU. Primena ovog koncepta je istovremeno i jasan pokazatelj da je Republika Srbija spremna da doprinese bezbedonosti u regionu i postane pouzdan partner EU u kontroli njenih granica.

 

Franja ElhardtS tim u vezi posebno je bilo reči o organizaciji, nadležnostima i zadacima carine, policije i inspekcijskih službi, kako na drumskim i železničkim, tako i na vazdušnim i rečnim prelazima. Glavni ciljevi kontrole koju sprovode granične službe su bezbednost građana, otklanjanje pretnji za državnu granicu, zaštita javnog poretka i bezbednosti Republike Srbije, očuvanje zdravlja i životne sredine, kao i zaštita finansijskih interesa i olakšavanje međunarodne trgovine. Ostvarivanjem navedenih ciljeva pored Republike Srbije i njenih građana indirektno se vrši zaštita i građana susednih država i EU.

 

Posebna pažnja posvećena je saradnji svih državnih organa koji su uključeni u integrisano upravljanje granicom, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou, jer su efikasno upravljanje granicama i bezbednost od izuzetne važnosti kako za našu zemlju i region, tako i za Evropu u celini i ujedno važan faktor procesa pridruživanja Evropskoj uniji.

 

Miljan VučkovićPovećanje obima međunarodne trgovine, turizma, kulturne i obrazovne razmene zahteva otvorenije granice i olakšanje trgovine. Iz tog razloga sve granične službe moraju da stvore ravnotežu između strogih kontrola i sasvim otvorenih granica, a bliska saradnja različitih službi doprinosi stvaranju takve ravnoteže.

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina