Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

RADIONICA ZA IMPLEMENTACIЈU CARINSKIH KOMPETENCIЈA EU

 

Otvaranje radioniceU Upravi carina je 22. i 23 septembra 2015. godine, u organizaciji Centra za stručno obrazovanje Sektora za ljudske resurse i opšte poslove, u saradnji sa Evropskom Komisijom DG TAXUD održana radionica na temu „Implementacija carinskih kompetencija EU u Upravi carina Srbije“.

 

Radionica o implementacijiKako bi svoje zadatke izvršavali na potpuno isti način, Evropska unija je predvidela tzv. ''okvir kompetencija za carinsku službu'', koji je primenjiv na svim nivoima svih evropskih carinskih administracija. To je neophodan alat za upravljanje ljudskim resursima, definisanje opisa poslova, potrebnih veština i znanja, kao i za ocenu postignutih rezultata. Kompetencije se odnose, kako na osnovne carinske vrednosti, tako i na profesionalne sposobnosti carinskih službenika.

 

Učesnici radionicePredavači su bili Effosyni Fygka, Laura Ceulemans i Dave De Voeght iz Evropske komisije DG TAXUD, a u radionici je učestvovalo 45 carinskih službenika koji su uglavnom na rukovodećim pozicijama.

 

S obzirom na to da Uprava carina ima obavezu upoznavanja i izveštavanja o implementaciji kompetencija za carinske službenike, koja proističe iz dokumenta „EU Competency Framework for Customs profession“, ova radionica predstavlja podršku Evropske Komisije DG TAXUD našoj instituciji u razvijanju nacionalnih kompetencija, baziranih na Strategiji ljudskih resursa.

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina