Preskoči veze navigacije
Mapa carinarnica
Beograd
Dimitrovgrad
Kladovo
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Niš
Novi Sad
Priština
Šabac
Sombor
Subotica
Užice
Vršac
Zrenjanin
Otvorena carinska linija
Akreditacija za novinare
Pišite nam

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

CARINARNICA ŠABAC

Telefon: +381 15 384 926, +381 15 384 945, +381 15 384 951
Faks: +381 15 384 946
Email: carinarnica.sabac@carina.rs
Adresa: Beogradski put bb, 15000 Šabac, poštanski fah 24

 

Carinarnica Šabac - Upravna zgrada
Telefon: +381 15 384 926, +381 15 384 945, +381 15 384 951
Faks: +381 15 384 946

 

Carinska ispostava Šabac
Telefon: +381 15 381 347

 

Carinski referat Slobodna zona Šabac

Telefon: +381 15 7100 816

 

Carinska ispostava Mali Zvornik
Putnički promet: +381 15 470 334
Robni promet: +381 15 470 314
Šef carinske ispostave: +381 15 470 314

 

Carinska ispostava LJubovija
Telefon: +381 15 561 038

 

Carinska ispostava Badovinci
Šef ispostave: +381 15 425 858
Tel/faks: +381 15 425 757

 

Carinska ispostava Sremska Rača
Tel/faks: +381 22 667 858

 

Carinska ispostava Trbušnica

Putnički promet:+381 15 874 256

Robni promet: +381 15 874 288

 

Carinska ispostava Valjevo
Tel/faks: +381 14 224 821

 

Carinska ispostava Sremska Mitrovica
Tel/faks: +381 22 611 888
Šef ispostave: +381 22 611 250 

 

Carinski referat Inđija 
 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina