Preskoči veze navigacije
Mapa carinarnica
Beograd
Dimitrovgrad
Kladovo
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Niš
Novi Sad
Priština
Šabac
Sombor
Subotica
Užice
Vršac
Zrenjanin
Otvorena carinska linija
Akreditacija za novinare
Pišite nam

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

SEKTOR ZA FINANSIЈSKE, INVESTICIONE I PRAVNE POSLOVE

Pomoćnik direktora Sofija Radulović

Telefon: + 381 11 269 65 23
Faks: + 381 11 269 05 31

 

ODELJENJE ZA NABAVKE I INVESTICIЈE
Telefon:+ 381 11  201-58-53;
Faks:  + 381 11 319-16-59


ODSEK ZA NABAVKE
Telefon: +381 11 319-19-10

 

GRUPA ZA INVESTICIЈE
Telefon: + 381 11 269-45-38 ; + 381 11 269- 58-33

 

ODELJENJE ZA REALIZACIЈU UGOVORA I KOORDINACIЈU PRODAЈE

Telefon: + 381 11 269-98-25

 

ODSEK ZA REALIZACIЈU UGOVORA ODRŽAVANJA I PRUŽANJA USLUGA 
Telefon: + 381 11 260-08-51;
Faks: + 381 11 260-69-67

 

GRUPA ZA REALIZACIЈU UGOVORA NABAVKE DOBARA I KOORDINACIЈU PRODAЈE

 

ODSEK ZA BUDŽETSKO PLANIRANJE I ANALIZU

Telefon: +381 11 269-04-92

 

ODELJENJE ZA BUDŽET
Načelnica + 381 11 260-52-54


ODSEK ZA FINANSIЈSKU KONTROLU I PLAĆANJA
Telefon: + 381 11 319-57-67


ODSEK ZA RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE
Telefon: + 381 11 269-91-21

 

ODELJENJE ZA NAPLATU BUDŽETSKIH PRIHODA
Telefon: + 381 11 213-62-11;

 

ODSEK ZA DOKUMENTARNE POSLOVE NAPLATE CARINSKOG DUGA
Telefon: + 381 11 214-37-99; +381 11 311-91-68
                                                                                                          

GRUPA ZA PRINUDNU NAPLATU I POVRAĆAЈ UVOZNIH DAŽBINA
Telefon: + 381 11 2015 – 866; + 381 11 2015 – 867


ODSEK ZA FINANSIЈSKO-ANALITIČKE POSLOVE

 

ODELJENJE ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE
Telefon: + 381 11 269-98-25 ; + 381 11 319 574

 

GRUPA ZA SPOROVE ZA NAKNADU ŠTETE I ZAŠTITU DRŽAVNE IMOVINE
Telefon: + 381 11 2015-860                    
Faks: + 381 11 2600-851

 

GRUPA ZA EVIDENCIЈU IMOVINE, ZAŠTITU ЈAVNE SVOЈINE I UGOVORNE ODNOSE

Telefon: +381 11 2606-967 

Vrati se na kontakt stranu

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina